GminaMarcinowice

Home / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

„Cyfrowa Gmina”

 

  • Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych: Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU
  • Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
  • Nazwa zadania: Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”
  • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: Dofinansowanie w kwocie 195.660 zł. Wsparcie bez konieczności wniesienia wkładu własnego
  • Krótki opis zadania: Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest przeprowadzenie przez samorząd audytu cyberbezpieczeństwa. Pozyskane środki gminy mogą wykorzystać na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenia dla pracowników.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź