GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Ogłoszenia i komunikaty

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków do 15 lipca 2019 r. (Aktualizacja)

W związku z ogłoszonym w dniu 1 lipca 2019 r. konkursowym naborem wniosków przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej dotyczącym przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019, Wójt Gminy Marcinowice informuje, że Gmina Marcinowice zamierza przystąpić do programu oraz starać się o dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu prywatnych posesji.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź