GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Ogłoszenia i komunikaty

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (tj. Instytucja Organizująca Konkurs) organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursu dotyczącego Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP) mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź