GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Czas wolny

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjmuje zgłoszenia na kolonie dla dzieci

Biuro Krajowej Rady Izby Rolniczych organizuje 11-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2003 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe , wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę  bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Śląska muzyka w sercu Richarda Kügele-zapraszamy na koncert do Śmiałowic

Richard Kügele to zapomniany śląski kompozytor (1850 – 1926), ojciec ostatniego niemieckiego proboszcza śmiałowickiej parafii, pod którego dachem spędził ostatnie lata życia. Koncert poświęcony Richardowi Kügele odbędzie się w Śmiałowicach w sobotę 15 czerwca 2019 o godzinie 14.00, w kościele pw. św. Wawrzyńca, gdzie przetrwały organy, na których w latach 20. XX wieku kompozytor grał i tworzył.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź