GminaMarcinowice

Home Strona startowa

Aktualności

Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjmuje zgłoszenia na kolonie dla dzieci

Biuro Krajowej Rady Izby Rolniczych organizuje 11-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2003 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe , wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę  bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowana kolonia.

Zapraszamy na szkolenie „Zasady prowadzenia ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekologiczne przetwórstwo”

18 czerwca (wtorek) w sali narad Urzędu Gminy Marcinowice o godzinie 10.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie "Zasady prowadzenia ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekologiczne przetwórstwo". Zapraszamy do udziału rolników i wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy Marcinowice.  Szkolenie poprowadzą specjaliści z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź