GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii
Autor:Publikacja: Administrator 2

Budżet na 2023 rok jednomyślnie przyjęty przez radę gminy

29 grudnia Rada Gminy Marcinowice jednomyślnie przyjęła budżet na 2023 rok. Pozytywną opinię w sprawie uchwały wydała Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

W roku 2023 w budżecie Gminy Marcinowice zaplanowano dochody w wysokości 49 371 896,68 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 28 461 710,00 zł, a dochody majątkowe 20 910 186,68 zł.

Istotnym elementem przyszłorocznego budżetu są zadania inwestycyjne.

Zaplanowano realizację między innymi następujących zadań:

  • Modernizacja cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice  – Tworzyjanów, Sady, Wirki –  1 321 480,00 zł, Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład
  • Modernizacja dróg na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach: Biała, Gola Świdnicka, Klecin, Marcinowice, Mysłaków, Sady, Zebrzydów, Śmiałowice, Wirki, Wiry –  10 387 984,40 zł, Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład i  Funduszu Rozwoju Dróg
  • Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej – świetlica w Szczepanowie, świetlica w Wirkach, remiza strażacka w Śmiałowicach, szatnie dla sportowców w Marcinowicach i Wirach, elewacja Klubu Malucha w Wirach – 5 448 758,00 zł, Fundusz Inwestycji Strategicznych – Polski Ład i  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  • Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Marcinowice – 1 000 000,00 zł, Program Inwestycji Strategicznych

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 r. zmodernizowane zostaną również drogi powiatowe na terenie gminy Marcinowice. W tym przypadku dofinansowanie kształtuje się na poziomie 95-98% wartości kosztorysowej. 

Łączna wartość realizowanych inwestycji wyniesie ponad 8,5 miliona zł.

Wykonane zostaną odcinki:

Wirki – Wiry (wraz z chodnikiem od osiedla do Klubu Malucha)

Biała (przez miejscowość)

Krasków (przez miejscowość)

Kątki – Pszenno

Śmiałowice – Panków

Gola – Szczepanów

Kolejnym działaniem będzie budowa chodników, na które przeznaczonych zostanie ponad 3 miliony złotych.

W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy 19 miejscowości zdecydują o wydatkowaniu ponad pół miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na działania sołeckie, w tym inwestycje i bieżącą działalność.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Strzelec. W 2023 roku rozpoczną się prace nad budową przystanku kolejowego w tej miejscowości. Początkiem stycznia rozstrzygnięty zostanie przetarg na jego budowę w ramach „Rządowego program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”

Ze szczegółami uchwały budżetowej można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marcinowice na stronie http://bip.marcinowice.pl/?id=1716

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź