GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach rozpoczęta

Rozpoczęły się prace przy budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzelcach. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Gminy Marcinowice

Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zostały przeznaczone na budowę, przebudowę oraz remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach zadania przewiduje się m.in. zmianę  nawierzchni, poprawę podłoża, prawidłowe odwodnienie nawierzchni.

Firma, która wykonuje roboty jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi 331.577,50 zł. Na to zadanie Gmina Marcinowice otrzymała promesę na kwotę 151.200,00 zł.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź