GminaMarcinowice

Home / Informacje dla rolników / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Tomasz Wasilewski

Apel o utrzymanie czystości i porządku

Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Marcinowice. Pamiętajmy, że Nasze otoczenie świadczy o Nas i naszej kulturze. To od Nas zależy czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców bez wyjątku.

Mając na względzie estetyczny wygląd jak również zdrowie mieszkańców, pamiętajmy przede wszystkim by nie wyrzucać odpadów do przydrożnych rowów, lasu, na brzegi rzek. Wszystkie te działania zagrażają Nam samym, Naszym dzieciom, przyrodzie i środowisku w którym żyjemy oraz generują konsekwencje zdrowotne, środowiskowe i materialne.
Proszę Właścicieli posesji o zwrócenie uwagi na potrzebę utrzymania czystości i porządku w ich obrębie. Stan porządkowy Państwa nieruchomości wpływa w istotny sposób na wizerunek całej Naszej Gminy. Zadbajmy w miarę możliwości o budynki i zieleń wokół posesji. Zróbmy wszystko, aby Nasza Gmina lśniła czystością i porządkiem oraz by stała się przykładem dla innych. Uszanujmy również czystość na skwerach, chodnikach i zieleńcach, sprzątajmy każdorazowo po zwierzętach, które wyprowadzamy na spacer.
Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra! Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci zadbanych posesji, czystych ulic, lasów, potoków i pięknej przyrody.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami).

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice

Wójt Gminy Marcinowice
(-) Stanisław Leń

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź