GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

Ankieta dotycząca ochrony środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza mieszkańców naszej gminy do współtworzenia nowej strategii ochrony środowiska. Swoją opinię można wyrazić, wypełniając specjalną ankietę.

 

Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. Nowy program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Chcąc włączyć mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego programu, marszałek województwa dolnośląskiego zwraca się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:

https://www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź