GminaMarcinowice

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Administrator 2

47 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Wirach

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko przekazał informację o przyznaniu pomocy finansowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gmin. Gminie Marcinowice przyznano środki w wysokości 35 000 zł, które zostaną przeznaczone na utrzymanie cieku wodnego o długości 600 metrów w Wirach. Całkowita wartość zadania wyniesie 47 000 zł. Kwota 12 000 zł to wkład własny gminy.

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź