GminaMarcinowice

Home / Aktualności / Bez kategorii / Ogłoszenia i komunikaty
Autor:Publikacja: Joanna Anioł

15 listopada 2019 roku mija termin IV raty podatku

 

UWAGA

15 listopada 2019 roku mija termin zapłaty czwartej raty podatku. Opłaty z tytułu podatków na rzecz Urzędu Gminy Marcinowice można dokonywać na rachunek Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Świdnicy o/Marcinowice:

Dane Urzędu:
Urząd Gminy Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 2
58-124 Marcinowice

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Marcinowice:

56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Należność można  uregulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Świdnicy o/Marcinowice a także u Sołtysów Gminy Marcinowice, z wyłączeniem Sołtysa wsi Mysłaków.

Od dokonywanych wpłat gotówkowych z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Urzędu Gminy w Marcinowicach  Bank Spółdzielczy nie będzie pobierał żadnych opłat.

 

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź