GminaMarcinowice

Home / Dla Mieszkańca
Autor:Publikacja: leon

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-Inclusion

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Marcinowice”.

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące Projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-Inclusion” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice”.

Projekt pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion w Gminie Marcinowice” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Marcinowice poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu. W ramach projektu zorganizowane zostanie szkolenie dla odbiorców ostatecznych. Planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów ostatecznych, czyli 79 osób.

Grupą docelową projektu będą:

  • gospodarstwa domowe z terenu Gminy Marcinowice spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz rodziny zastępcze (79 gospodarstw),
  • osoby niepełnosprawne,
  • instytucje – jednostki organizacyjne Gminy Marcinowice: biblioteka ,świetlice wiejskie

Aktualności:

Kontakt do osoby zajmującej się projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice”

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zobacz również

Warto wiedzieć

W serwisie

Sprawdź