Przebudowa drogi powiatowej Marcinowice-Klecin zakończona

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dobiegła końca przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice-Klecin. Pomimo, że jest to droga powiatowa Gmina Marcinowice miała przy realizacji znaczący udział przekazując na jej wykonanie 450 tys. zł.  Gmina Marcinowice  pokryła również znaczną część kosztów dokumentacji przekazując na jej wykonanie kwotę 50 tys. zł. Nowy 2 km odcinek drogi powiatowej pochłonął kwotę ponad 2,7 mln zł,  w tym prawie 1,4 mln zł to środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. „schetynówek”. Udział gminy w realizacji tego zadania pozwolił na zdobycie dodatkowych punktów i wyższe umiejscowienie wniosku w generalnej punktacji. W chwili obecnej droga nie tylko zyskała na trwałości, ale również zwiększyło się bezpieczeństwo. Inwestycja polegała nie tylko na wymianie i wzmocnieniu podbudowy i nawierzchni, wybudowaniu chodników i odwodnienie, ale również poszerzono jezdnie z 5 do 6 metrów i stabilizacji na co Gmina Marcinowice dołożyła kolejne środki w kwocie 66 tys. zł. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2879D została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kędzierzyna, które wygrało przetarg na realizację tego zadania.