piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Budżet na kolejny rok uchwalony jednogłośnie

Ogromnym zaufaniem obdarzyła Rada Gminy Marcinowice Wójta  Jerzego Guzika.  Na ostatniej sesji, która odbyła się  20 grudnia jednogłośnie została przyjęta uchwała budżetowa na rok 2012 r. W tegorocznym budżecie 2011r.  znaczną część środków finansowych przeznaczono na inwestycje . Główny  cele  jaki został założony i osiągnięty to realizacja kolejnego etapu kanalizacji , remonty dróg  i chodników,  modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, rozpoczęcie budowy świetlicy w Chwałkowie, modernizacja świetlicy w Mysłakowie oraz budowa ‘ORLIKA’.  Budżet 2012 roku również zakłada realizacje wielu inwestycji. Kluczowymi inwestycjami w budżecie 2012 roku są zabezpieczenie środków na kolejny etap kanalizacji gminy ( tym razem Szczepanowa ) oraz 900 tys. zł dofinansowania dla Powiatu Świdnickiego na realizację  kolejnego   odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 2879D Klecin- Śmiałowice. Choć rok 2012 jeszcze się nie rozpoczął Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik już czyni  starania, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe, które zwiększą zakładane dochody i pozwolą na realizacje wielu kolejnych inwestycji.


WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice