piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Pierwsze zebrania i pierwsze wybory sołtysów

Mieszkańcy Kraskowa i Klecina w dniu 23 stycznia 2019 r. wybrali nowy zarząd Sołectwa.


Zebrania, które odbyły się w poszczególnych miejscowościach poprowadził Pan wójt Stanisław Leń. Każdy z dotychczasowych sołtysów przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Następnie mieszkańcy wybrali, podczas głosowania tajnego, swoich nowych przedstawicieli. W Klecinie sołtysem pozostała Pani Elżbieta Łukomska. Zmiana nastąpiła w Kraskowie. Na nowego sołtysa wsi Krasków wybrany został Pan Janusz Rygulski.

Na zebraniach wiejskich zdecydowano także o nowych składach Rad Sołeckich.

Podczas spotkań rozmawiano o zadaniach do realizacji w bieżącym roku i kolejnych latach. Mieszkańcy zgłaszali potrzeby dot. m.in. budowy chodników, utwardzania i napraw dróg oraz montażu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice