wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Most w Wirkach po odbiorze

W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.


Remont, a praktycznie odbudowa mostu w Wirkach wykonana została dzięki promesie, jaką gmina otrzymała w ramach środków na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Most uległ zniszczeniu podczas intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2013 r.

W ramach zadania wykonane zostało m.in. rozebranie skrzydełek i ścianek zewnętrznych z betonu i cegły, wykonanie wzmocnienia przyczółków mostowych z betonu, oczyszczenie konstrukcji ceglanej wraz z naprawą ubytków, malowanie konstrukcji ceglanej farbą chemoutwardzalną, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie płyty żelbetowej na istniejącym sklepieniu oraz przyczółkach betonowych, montaż balustrady mostowej o dł. 14 m, umocnienie cieku i dna brukiem kamiennym wys. 18 cm na podbudowie z betonu gr. 20 cm, umocnienie skarpy kamieniem łamanym gr. 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Wypełnienie spoin zaprawą cementową, a także roboty nawierzchniowe.

Całość zadania po przetargu wyniosła 156.091,17 zł. Dotacja z MSWiA to kwota 124.872,00 zł (80 % kosztów).

W odbiorze uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, przewodniczący Rady Gminy Marcinowice Artur Fiołek, kierownik ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Janina Kuta, pracownicy urzędu inspektor Bożena Stępień i inspektor Ryszard Porębski, inspektor nadzoru Robert Szczepanek, oraz przedstawiciel wykonawcy.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice