wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Wykonali część elewacji zabytku

Kościół pw. Św. Marcina w Goli Świdnickiej to jeden z zabytków, który znajduje się na terenie Gminy Marcinowice.

Na wniosek proboszcza ks. Marcina Czchowskiego gmina Marcinowice udzieliła parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach dotacji na remont tego zabytku w wysokości 35 tys. zł.  Wspomogła ona prace przy remoncie części elewacji kościoła.

Pozostałe koszty zostały pokryte dzięki ofiarności parafian, a całość zadania wyniosła 55 tys. zł.

W piątek 14 grudnia 2018 r. odbył się odbiór, w którym uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach ks. Marcin Czchowski, radna Stanisława Gerus, konserwator zabytków Joanna Kulik, właściciele firmy Krzysztof Sobol i Jarosław Kowalczyk, kierownik budowy Jerzy Forjasz oraz inspektor nadzoru Wojciech Szymankiewicz.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice