wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Kolejne środki powodziowe wykorzystane

Zakończyła się budowa drogi w Strzelcach, na którą Gmina Marcinowice we wrześniu otrzymała promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Promesa przyznana została na wykonanie 1,1 km odcinka drogi gminnej na dz. nr 449 w Strzelcach prowadzącej w stronę miejscowości Biała. Zakres prac obejmował: wycinkę drzew i krzaków, wykonanie robót ziemnych, zagęszczenie podłoża i podbudowę z kruszyw, skropienie powierzchni asfaltem, wykonanie przepustów wraz ze zjazdami oraz czyszczenie rowów.

W przetargu uczestniczyły dwa podmioty, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Całość zadania po przetargu wyniosła 517.210,08 zł. Wysokość dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to kwota 508.354,00 zł.

Odbiór drogi odbył się 20 grudnia 2018 r. w czwartek, w którym uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, radny Waldemar Krzyśków kierownik ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Janina Kuta, pracownik urzędu inspektor Bożena Stępień i przedstawiciel wykonawcy.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice