wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

III SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  28 grudnia 2018 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się

III SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr II/18 z I sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 06 grudnia 2018r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
12. Podjęcie uchwały – Uchwala Budżetowa na rok 2019.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
15. Zamknięcie sesji.

Wspólne spotkanie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018r. o godz. 11:00


Przewodniczący Rady Gminy
/-/    Artur Fiołek

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice