wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Rów w Szczepanowie odebrany

Budowa rowu w Szczepanowie zakończona. W dniu 11 grudnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego.

W odbiorze uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń, kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Janina Kuta, pracownik urzędu Bożena Stępień oraz przedstawiciele wykonawcy firmy EKO-WOD ze Świdnicy.

W zakres zadania wchodził: .: demontaż dotychczasowego rurociągu, roboty ziemne i remontowe, wykonanie podłoża i założenie nowych rur, studni rewizyjnych i studzienek oraz wykonanie krawężników i nawierzchni.

Zadanie to zostało dofinansowane promesą w wysokości 200 tys. zł  w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całość zadania po przetargu wyniosła 274.252,49 zł.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice