środa, 19 grudnia 2018r.
   
Czcionka

Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Szanowni Państwo,

 

Gmina Marcinowice wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej  przystąpiła do przygotowania wspólnego  wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej)  w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję.

Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację. Bez Państwa aktywnego  udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://marcinowice.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik Urzędu Gminy Marcinowice Pan Ryszard Porębski, Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, telefon (74) 850 34 96, (74) 8585 226, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 12.

Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 31.12.2018 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie.

Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Ryszardem Porębskim, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., w godz. Od 7.30 do 15.30.

Przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem.

 

Załączniki:

Wstępna deklaracja - mieszkania (plik .doc)

Wstępna deklaracja - mieszkania (plik .pdf)

Wstępna deklaracja - budynki (plik .doc)

Wstępna Deklaracja - budynki ( plik .pdf)

 

Prezentacja----> Plik .pdf - prezentacja - Spotkanie Informacyjne Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Dodatkowe informacje:

I.                    DEKLARACJA DOM JEDNORODZINNY:


1.    W budynku jednorodzinnym jest jeden lokal mieszkalny. 

LIMIT DOTACJI: obowiązuje limit 25 tys. PLN na dom jednorodzinny.

Składana jest jedna deklaracja dla jednego budynku jednorodzinnego. 

Audyt uproszczony będzie robiony dla budynku jednorodzinnego (EP musi
spełnić budynek jednorodzinny). II.                  DEKLARACJA LOKAL MIESZKALNY:


2.    W budynku jednorodzinnym są dwa wydzielone notarialnie lokale
mieszkalne z odrębnymi  źródłami ciepła i odrębnymi systemami ogrzewania i
taki układ pozostanie po wymianie źródeł ciepła. 

LIMIT DOTACJI: obowiązuje limit po 10 tys. PLN na każdy z dwóch lokali
mieszkalnych. 

Składane są odrębnie dwie deklaracje -  dla każdego lokalu mieszkalnego
(nawet jeśli oba lokale mieszkalne należą do tej samej osoby fizycznej).

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
jednorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku jednorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem). 3.    W budynku jednorodzinnym są dwa wydzielone notarialnie lokale
mieszkalne ze wspólnymi źródłami ogrzewania i systemem ogrzewania i taki
układ pozostanie po wymianie źródeł ciepła.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona kwoty limitu na mieszkanie – 10 tys. PLN
pomnożonej przez liczbę mieszkań, a więc 20 tys. PLN.

Składana jest jedna deklaracja obejmująca dwa lokale mieszkalne. 

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
jednorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku jednorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem). 4.    W budynku jednorodzinnym są dwa wydzielone notarialnie lokale
mieszkalne z odrębnymi źródłami ciepła i systemami ogrzewania, ale w wyniku
wymiany powstaną wspólne źródła ciepła i system ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona kwoty limitu na mieszkanie – 10 tys. PLN
pomnożonej przez liczbę mieszkań, a więc 20 tys. PLN.

Składana jest jedna deklaracja obejmująca dwa lokale mieszkalne. 

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
jednorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku jednorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem).  5.    W budynku jednorodzinnym są dwa wydzielone notarialnie lokale
mieszkalne ze wspólnymi źródłami ciepła i systemem ogrzewania, ale w wyniku
wymiany powstaną odrębne źródła ciepła i systemy ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona limitu 10 tys. PLN na jeden lokal
mieszkalny.

Składane są odrębnie dwie deklaracje -  dla każdego lokalu mieszkalnego.

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
jednorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku jednorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem). 6.    W budynku jednorodzinnym są dwa wydzielone notarialnie lokale
mieszkalne ze wspólnymi źródłami ciepła i systemem ogrzewania, ale w wyniku
realizacji inwestycji jeden z lokali mieszkalnych odłączony zostanie od
dotychczasowych wspólnych źródeł ciepła i systemu ogrzewania na rzecz źródeł
ciepła i systemu ogrzewania, dedykowanych wyłącznie jemu, a w drugim lokalu
mieszkalnym pozostaną dotychczasowe źródła ciepła i system ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: obowiązuje limit 10 tys. PLN dla lokalu mieszkalnego.

Składana jest jedna deklaracja obejmująca jeden lokal mieszkalny, który
będzie odłączany od dotychczasowych wspólnych źródeł ciepła i systemu
ogrzewania.

Audyt uproszczony będzie robiony wyłącznie dla jednego mieszkania, które
będzie odłączane od dotychczasowych wspólnych źródeł ciepła i systemu
ogrzewania (EP musi spełnić mieszkanie w budynku jednorodzinnym, które
objęte będzie wsparciem).7.    W budynku wielorodzinnym (z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi)
są i pozostaną odrębne źródła ciepła i systemy ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: obowiązuje limit 10 tys. PLN na jeden lokal mieszkalny.

Składane są odrębne deklaracje dla poszczególnych lokali mieszkalnych.

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
wielorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem).

Jeżeli osoba fizyczna ma więcej niż jeden lokal mieszkalny i będzie ubiegać
się o grant indywidualnie, to aby móc otrzymać 10 tys. PLN na każdy z lokali
mieszkalnych, będzie musiała złożyć odrębne deklaracje na każdy lokal
mieszkalny.8.    W budynku wielorodzinnym (z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi)
są i pozostaną wspólne źródła ciepła i system ogrzewania. 

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują  limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona kwoty limitu na mieszkanie – 10 tys. PLN
pomnożonej przez liczbę mieszkań, które objęte będą wsparciem. 

Składana jest jedna deklaracja obejmująca wszystkie lokale mieszkalne,
które ubiegają się o wsparcie.

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
wielorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem).9.    W budynku wielorodzinnym (z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi)
są odrębne źródła ciepła i systemy ogrzewania, ale w wyniku wymiany powstaną
wspólne źródła ciepła i system ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują  limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona kwoty limitu na mieszkanie – 10 tys. PLN
pomnożonej przez liczbę mieszkań, które objęte będą wsparciem. 

Składana jest jedna deklaracja obejmująca wszystkie lokale mieszkalne,
które ubiegają się o wsparcie.

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
wielorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem).10.    W budynku wielorodzinnym (z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi)
są wspólne źródła ciepła i system ogrzewania, ale w wyniku wymiany powstaną
odrębne źródła ciepła i systemy ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona limitu 10 tys. PLN na jeden lokal
mieszkalny.

Składane są odrębne deklaracje dla poszczególnych lokali mieszkalnych. 

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
wielorodzinnym (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym,
które objęte będzie wsparciem).11.    W budynku wielorodzinnym (z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi)
są wspólne źródła ciepła i system ogrzewania, ale w wyniku realizacji
inwestycji jeden lub kilka lokali mieszkalnych odłączonych zostanie od
dotychczasowych wspólnych źródeł ciepła i systemu ogrzewania na rzecz źródeł
ciepła i systemu ogrzewania, dedykowanych wyłącznie jemu/ im (będą to źródła
i systemy ogrzewania odrębne dla każdego z lokali mieszkalnych), a w
pozostałych lokalach mieszkalnych pozostaną dotychczasowe źródła ciepła i
system ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona limitu 10 tys. PLN na jeden lokal
mieszkalny.

Składane są odrębne deklaracje dla poszczególnych lokali mieszkalnych,
które będą odłączane od dotychczasowych wspólnych źródeł ciepła i systemu
ogrzewania.

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
wielorodzinnym, które będzie odłączane od dotychczasowych wspólnych źródeł
ciepła i systemu ogrzewania (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku
wielorodzinnym, które objęte będzie wsparciem).12.    W budynku wielorodzinnym (z więcej niż dwoma lokalami mieszkalnymi)
są wspólne źródła ciepła i system ogrzewania, ale w wyniku realizacji
inwestycji kilka lokali mieszkalnych odłączonych zostanie od dotychczasowych
wspólnych źródeł ciepła i systemu ogrzewania na rzecz nowych wspólnych
źródeł ciepła i systemu ogrzewania, dedykowanych wyłącznie im, a w
pozostałych lokalach mieszkalnych pozostaną dotychczasowe źródła ciepła i
system ogrzewania.

LIMIT DOTACJI: nie obowiązują  limity tylko wycena inwestycji. Sugerujemy
jednak, aby nie przekraczała ona kwoty limitu na mieszkanie – 10 tys. PLN
pomnożonej przez liczbę mieszkań, które objęte będą wsparciem. 

Składana jest jedna deklaracja obejmująca wszystkie lokale mieszkalne,
które będą odłączane od dotychczasowych wspólnych źródeł ciepła i systemu
ogrzewania. 

Audyt uproszczony będzie robiony odrębnie dla każdego mieszkania w budynku
wielorodzinnym, które będzie odłączane od dotychczasowych wspólnych źródeł
ciepła i systemu ogrzewania (EP musi spełnić każde mieszkanie w budynku
wielorodzinnym, które objęte będzie wsparciem). III.                 W przypadku wystąpienia w budynku mieszkalnym (jedno
lub wielorodzinnym) lokalu niekwalifikowalnego tj. o charakterze innym niż
mieszkalny, np. lokalu usługowego, który objęty zostanie projektem
(korzystać będzie z dofinansowanego zakresu projektu, tj. wymienionych
źródeł ciepła, systemu ogrzewania), należy w takim przypadku pomniejszyć
wydatki podlegające refundacji. Pomniejszenie jest proporcjonalne do
powierzchni lokalu usługowego (pow. lokalu usługowego objętego projektem/
suma pow. lokali mieszkalnych objętych projektem i lokalu usługowego
objętego projektem). WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice