wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Rów w Szczepanowie w remoncie

Rozpoczęła się odbudowa rowu w Szczepanowie.


Na to przedsięwzięcie gmina Marcinowice w lipcu br., otrzymała promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 200 tys. zł.

Firmą, która wykonuje remont jest Firma „EKO-WOD” ze Świdnicy.

Zakres zadań obejmuje m.in.: demontaż dotychczasowego rurociągu, roboty ziemne i remontowe, wykonanie podłoża i założenie nowych rur, studni rewizyjnych i studzienek oraz wykonanie krawężników i nawierzchni.

Całość zadania po przetargu wynosi 274.252,49 zł. Z czego 200 tys. zł pochodzi z dotacji, a 74.525,49 zł z budżetu gminy.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice