wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka

Wymiana polsko-czeska

Gmina Marcinowice w tym roku zrealizowała projekt wymiany polsko-czeskiej w ramach partnerskiego programu „Sąsiedzi nie tylko na mapie  - poznajemy nasze lokalne walory”.

Projekt trwał od maja do października 2018 r., a jego zakończeniem była ostatnia wizyta czeskich dzieci w gminie Marcinowice, która odbyła się 2 października. Goście wraz z młodzieżą ze szkół z gminy Marcinowice, łącznie ok. 100 osób tego dnia wybrali się do Świdnicy zwiedzić Kościół Pokoju i Ratusz Świdnicki. Później program wycieczki przewidywał specjalnie przygotowaną wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Śmiałowice i mieszkańcami Śmiałowic, grę terenową oraz biwak z pieczonymi kiełbaskami. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie oraz otrzymali pakiety promocyjne.

We wszystkich wyjazdach wzięło udział ok. 200 mieszkańców gminy. W ramach projektu „Sąsiedzi nie tylko na mapie  - poznajemy nasze lokalne walory”, zorganizowane zostały:

- dwa jednodniowe wyjazdy dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Marcinowice do czeskiego Mikroregionu Lazenskiego w czerwcu i we wrześniu br.,

- dwie jednodniowe wizyty dzieci z czeskiego Mikroregionu Lazenskiego w gminie Marcinowice w maju i październiku br.,

- dwa jednodniowe wyjazdy dla mieszkańców z terenu gminy Marcinowice do czeskiego Mikroregionu Lazenskiego w sierpniu i wrześniu br.,

- oraz dwie jednodniowe wizyty dla mieszkańców z Mikroregionu Lazenskiego w gminie Marcinowice w czerwcu i we wrześniu br.

Podczas wizyt czeskiej młodzieży, w zaplanowanych działaniach brały udział również dzieci ze szkół gminy Marcinowice.

Projekt miał na celu pogłębienie i nawiązanie wspólnych relacji pomiędzy mieszkańcami gminy Marcinowice a mieszkańcami Mikroregionu Lazenskiego. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać walory lokalne po obu stronach granic Polski i Czech.

Całkowita wartość projektu to ok. 16 737 euro. Projekt dofinansowany został w wysokości  ok. 14 226,45 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice