niedziela, 21 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

PUNKT KONSULTACYJNY


PUNKT KONSULTACYJNY
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I  WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
EKSPERYMENTUJĄCYMI Z ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI
ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY DOMOWEJ
W GMINIE MARCINOWICE.


Informujemy, że z dniem 08 czerwca 2009r.  rozpoczął  działalność  Punkt Konsultacyjny, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Marcinowicach / wejście od gabinetu rehabilitacyjnego / w każdy poniedziałek miesiąca  w godzinach od 16,00 do 19,00.Pierwszym celem działania Punktu Konsultacyjnego jest diagnozowanie osób z problemem alkoholowym, motywowanie ich do podjęcia terapii w placówkach ambulatoryjnych (Poradnie Dla Osób Uzależnionych) lub stacjonarnych (np. Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze), oraz udzielanie wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom utrzymującym abstynencję po ukończonej terapii.

Drugi cel działania Punktu to praca terapeutyczna z osobami współuzależnionymi – żonami, mężami czy partnerami osób nałogowo pijących alkohol - udzielanie poradnictwa psychologicznego, wspomaganie w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów w związku z życiem w rodzinie alkoholowej, wskazywanie miejsc do odbycia terapii własnej, świadczenie pomocy z obszaru interwencji kryzysowej w przypadku występowania przemocy w rodzinie – zarówno wsparcia psychologicznego jak i merytorycznego – pisania pism i wniosków do Sądu, Prokuratury, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, Policji itp.Dodatkowym obszarem pracy terapeuty w Punkcie jest praca z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi (alkoholem i narkotykami), tak aby w porę móc zapobiegać rozwojowi uzależnienia od tych substancji, lub w razie zdiagnozowania choroby, pomoc w znalezieniu odpowiedniego ośrodka terapeutycznego

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice