piątek, 22 lutego 2019r.
   
Czcionka

L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 18 października 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu nr XLIX/18 z XLIX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 września 2018r.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice.

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r

12.  Wolne wnioski i oświadczenia.

13.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.

14.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice