niedziela, 21 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Stowarzyszenie krzewienia trzeźwości w rodzinie

Niewiele osób wierzyło, że uda się zrealizować to przedsięwzięcie. Otóż powstało Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie  „Jasny horyzont” w Marcinowicach, które wzięło sobie za cel działania popularyzację trzeźwości w rodzinie przede wszystkim a także pomoc osobom uzależnionym w znalezieniu właściwego celu w życiu i wskazanie tego „jasnego horyzontu”. Do działalności niezbędna jest siedziba i to stanowiło poważny problem. Nie na długo jednak bo przychylny przedsięwzięciu Wójt Gminy, Jerzy Guzik, wskazał miejsce w piwnicach ośrodka zdrowia w Marcinowicach. Przydzielił ekipę remontową oraz wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach środki finansowe na remont pomieszczeń. Efekt końcowy przerósł oczekiwania. Klub wygląda okazale i zachęca do odwiedzin przyjaznymi pomieszczeniami.

 

3 czerwca 2009 roku o godzinie 17:00 nadszedł czas otwarcia. W uroczystej chwili uczestniczyli: Wójt Gminy Jerzy Guzik, Ksiądz Kanonik Marian Lewandowski, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach  Helena Błońska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Władysław Gołębiowski oraz członkowie Stowarzyszenia i ich koleżanki i koledzy z okolicznych gmin.Dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, Ksiądz Kanonik poświęcił pomieszczenia a Prezes Stowarzyszenia Zofia Hatala zaprosiła obecnych na słodki poczęstunek.Okazało się, że atmosfera wnętrz sprzyja kontaktom towarzyskim, bo rozmowy i dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do oddania pomieszczeń dla stowarzyszenia.

 

 

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice