piątek, 22 lutego 2019r.
   
Czcionka

Piątkowa sesja w Marcinowicach

Podczas XLIX Sesji Rady Gminy Marcinowice podjętych zostało 6 uchwał. Wśród nich znalazła się uchwała w sprawie przyjęcia „Deklaracji Świdnickiej” z okazji 100-lecia niepodległości.


 

 

Radni jednogłośnie przyjęli Deklarację Świdnicką, która jest wyrażeniem dumy, uznania i wdzięczności dla przodków, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Deklarację podpisać mają wszystkie gminy z terenu powiatu świdnickiego podczas uroczystego posiedzenia Rad Gmin i Rady Powiatu Świdnickiego w dniu 5 października br.

Podczas sesji podjęta została również uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych w wysokości 1,2 mln zł. Jest to konsekwencja planowanego w Budżecie na 2018 r. przychodu z tytułu emisji obligacji przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji na kwotę 1,425 mln zł. Oznacza to, iż oprócz zaciągnięcia 1,2 mln zł obligacji zaplanowana została w budżecie na 2018 r. nadwyżka w wysokości 225 tys. zł, która ma zmniejszać dług gminy.

Co roku, od 2015 r. dzięki planowanym nadwyżkom dług gminy powstały w poprzednich kadencjach sukcesywnie maleje:

  • Rok 2014 zamknął się deficytem 952.836,09 zł. Dług gminy wynosił: 9.413.000,00 zł.
  • Rok 2015 zamknął się nadwyżką 212.476,12 zł. Dług gminy wynosił: 9.312.000,00 zł.
  • Rok 2016 zamknął się nadwyżką 86.355,37 zł. Dług gminy wynosił: 9.211.000,00 zł.
  • Rok 2017 zamknął się nadwyżką 978.226,87 zł. Dług gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosił 8.945.000,00 zł.

Dług gminy Marcinowice od roku 2014 do roku 2017 zmalał o 468 tys. zł. Jednocześnie gmina realizuje szereg inwestycji, nie zaciągając zobowiązań.

Podjęto także uchwałę w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody morwy białej, która znajduje się w Śmiałowicach. Wniosek w tej sprawie kilka miesięcy temu złożyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Śmiałowice.

Na piątkowej sesji dokonano również zmian w budżecie gminy na 2018 r. Pozytywnie przegłosowano m.in. wprowadzone autopoprawki w związku uzyskaniem przez gminę promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o łącznej wartości 750 tys. zł. Promesa przyznana została na odbudowę dwóch dróg, które ucierpiały podczas powodzi w 2010 r.: dz. nr 449 w Strzelcach – 500 tys. zł oraz dz. nr 124 w Chwałkowie - 250 tys. zł. Są to zadania  dofinansowane w 100 % z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gmina uzyskała także 2 dotacje celowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego na budowę dróg transportu rolnego w Mysłakowie – 121,8 tys. zł i Marcinowicach - 79,8 tys. zł, na co również należało zabezpieczyć środki w budżecie.

- Postaramy się wykorzystać wszystkie przyznane fundusze. Mamy nadzieję, że uda się wyłonić w drodze przetargu wykonawców, którzy w terminie zrealizują powyższe zadania. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ jak wiemy, przedsiębiorcy borykają się z niedoborem pracowników. – informuje wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice