piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Czytanie z ukłonem dla ojczyzny

Szkoły z terenu gminy Marcinowice, jak co roku wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.


Wydarzenie miało miejsce 7 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Marcinowicach oraz Szkole Podstawowej w Strzelcach. We wspólnym czytaniu uczestniczyli zaproszeni goście wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach Maria Wasilewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach Dawid Sobczyk uczniowie oraz nauczyciele. Do czytania w Szkole w Strzelcach zaproszono również przewodniczącą Rady Rodziców Lilianę Kozinę oraz  absolwentów: Krzysztofa Gańko i Katarzynę Poznańską – kierownika Czytelni Naukowej i Czytelni Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Świdnicy.

Obie szkoły dołączając do Narodowego Czytania, swoją postawą wyrażają zaangażowanie w promowanie polskiej kultury i patriotyzmu, tym bardziej, że czytane fragmenty poruszają problemy wolności ojczyzny. W tym roku akcja wiąże się również ministerialną akcją „Niepodległa” uświetniającą obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Nauczyciele przygotowujący przedsięwzięcie to: Pani Joanna Mazanka, Pani Barbara Kielar i Pani Beata Kamińska – SP Strzelce oraz Pani Bernadetta Gaik i Pan Janusz Gaik – SP Marcinowice.

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice