piątek, 22 lutego 2019r.
   
Czcionka

Trwają prace w Sadach i Tworzyjanowie

W Sadach trwają prace przy budowie szlaku pieszego, a w Tworzyjanowie ruszyła budowa drogi transportu rolnego.


 

Na przełomie lutego i marca tego roku gmina Marcinowice złożyła wniosek o dotację w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Czerwcową uchwałą sejmiku przyznana została gminie dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 25 tyś. zł na realizację zadania „Przebudowa szlaku pieszego w miejscowości Sady”. Wniosek złożony został na kwotę 29 796 zł. Brakujące 4 796 zł będzie pokryte z budżetu gminy.

Jest to początek prac związanych z budową chodnika w Sadach. Kolejny jego odcinek wykonany zostanie przez Powiat Świdnicki.

Do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” gmina Marcinowice przystępuje co roku.

- W tym roku to już XII edycja konkursu. Dzięki temu wsparciu udało się wykonać dużo potrzebnych inwestycji, a w tych ostatnich latach m.in.: mostek na rzece Czarna Woda w Szczepanowie, remont świetlicy w Zebrzydowie i oświetlenie uliczne w miejscowości Wiry. – informuje wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

W Tworzyjanowie natomiast trwają prace przy budowie drogi transportu rolnego na dz. nr 370, 372, na którą gmina Marcinowice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne 2018 r.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Wykonane zostanie 0,5 km drogi asfaltowej o szer. 3,5 m i całkowitej szer. 4, 5m. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, nawierzchnię z mieszanek mineralno- bitumicznych, konstrukcję pobocza, przebudowę istniejących zjazdów.

Wartość zadania po przetargu wyniosła 290 171,15 zł brutto, dofinansowanie z budżetu województwa 92 400 zł.

- Przy remoncie drogi w Tworzyjanowie, podobnie jak to było w Wirach, starą podbudowę drogi wykorzystujemy do remontu pobliskich dróg  polnych, będących w bardzo złym stanie technicznym. W ten sposób, w porozumieniu z sołtysami remontowane są jednocześnie dwie drogi, w tym jedna bezkosztowo.- dodaje wójt Władysław Gołębiowski.

W najbliższym czasie rozpocznie się również remont drogi w Klecinie i w Śmiałowicach.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice