piątek, 22 lutego 2019r.
   
Czcionka

Konsultacje społęczne „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Wójt Gminy Marcinowice serdecznie zaprasza do udziału w powiatowych konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030” .

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. w godz. 11.00- 13.00 w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49  w Sali Narad USC. Poprowadzone zostanie przez pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

W załączeniu:
- projekt „Strategii Rozwoju Sudety 2030”,
- informacja „Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030 i jaką rolę pełni”.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice