piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Dotacja dla Gminy Marcinowice – wyposażenie OSP

Gmina Marcinowice otrzymała dotację w wysokości 43 659,00  zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


Wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski i skarbnik gminy Anna Czernicka w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, podpisali umowę potwierdzającą otrzymanie środków. Reprezentującym Ministra Sprawiedliwości w programie jest Mikołaj Pawlak – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, z którym podpisana została umowa.

Dotacja w wysokości 43 659,00  zł pokrywa w 99 % zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Marcinowice, wkład własny gminy wynosi 441 zł.

W ramach dotacji zakupionych zostanie:

- 5 kpl toreb ratowniczych PSP R1 wraz z deską ortopedyczną oraz kompletem szyn Kramera,

- 3 kpl defiblyratorów AED w odpornej na uszkodzenia walizce Peli, wyposażonej w klucz pediatryczny, umożliwiający przeprowadzenie defibrylacji u niemowląt i dzieci.

Sprzęt trafi do pięciu jednostek: OSP KSRG Marcinowice, OSP KSRG Tworzyjanów, OSP KSRG Zebrzydów, OSP Strzelce i OSP Śmiałowice, posiadających w swoich szeregach strażaków
z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Dotacja przyznana Gminie Marcinowice jest dotacją celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu
z obszaru województwa dolnośląskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Działanie wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Marcinowice na lata 2016-2023.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice