piątek, 18 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu pocztów sztandarowych dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach

W dniu 26.04 2018 r. uczniowie szkoły w Strzelcach uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie we współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu zorganizowało szkolenie pod nazwą „Projekt szkoleń pocztów sztandarowych i ceremoniału wojskowego”. Patronat nad projektem objął Dolnośląski Kurator Oświaty.


W ramach szkolenia uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę merytoryczną i dowiedzieć się, jak powinien wyglądać ceremoniał dotyczący pocztu sztandarowego
w różnych miejscach i sytuacjach. Obejrzeli także pokaz musztry paradnej. Warsztaty przeprowadzono wspólnie z uczniami klas mundurowych liceum oraz przedstawicielami wojska. W czasie pobytu w Henrykowie uczniowie, na terenie Klasztoru Cystersów, mogli zobaczyć również umiejętności uczniów tamtejszego liceum w ramach pokazu specjalistycznego „Przysposobienie obronne” oraz „Ratownictwo medyczne”. Udział
w projekcie pozwolił na zdobycie cennych wskazówek, zarówno dla uczniów, jak i opiekuna pocztu sztandarowego oraz nadało szkole certyfikat.

 

Wszystkie pokazy oraz pozyskane umiejętności doskonale także wpisują się w realizację treści patriotycznych, tak ważnych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice