niedziela, 21 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Sąsiedzi nie tylko na mapie

Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 226,45 euro z Euroregionu Glacensis na realizację partnerskiego projektu pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

- Projekt bazuje na pogłębieniu i nawiązaniu wspólnych relacji pomiędzy mieszkańcami z terenu Gminy Marcinowice i Mikroregionu Lazenskiego. Poznaniu lokalnych walorów  oraz  wykorzystaniu wspólnego potencjału. W ramach współpracy odbędzie się wymiana dzieci
dorosłych mieszkańców po obu stronach granic. Udział w projekcie jest dla mieszkańców bezpłatny.  W ramach lustrzanego projektu zostaną zorganizowane cztery wyjazdy do Czech. Nasza gmina ugości również cztery grupy czeskich sąsiadów
– informuje wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

W projekcie zaplanowane zostały następujące działania:

- organizacja dwóch jednodniowych wyjazdów dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Marcinowice do Czech (czerwiec i wrzesień 2018),

- przyjęcie i zorganizowanie dwóch jednodniowych pobytów dla dzieci z Czech z dziećmi ze szkół z terenu Gminy Marcinowice (maj i październik 2018 r.),

- organizacja dwóch jednodniowych wyjazdów dla mieszkańców z terenu Gminy Marcinowice do Czech (sierpień i wrzesień 2018 r.),

- przyjęcie i zorganizowanie dwóch jednodniowych pobytów dla mieszkańców z Mikroregionu Lazenskiego (czerwiec i wrzesień).

Całkowita wartość projektu to kwota 16 737 euro.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice