niedziela, 21 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  13 kwietnia 2018 r.  o godz. 9:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XLIII/18 z XLIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 21 marca 2018r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Marcinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marcinowice za lata 2015-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia nazwą „ul. Adama Mickiewicza” nowego odcinka tej ulicy położonego na terenie miejscowości Marcinowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice