piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka

Informacja o rekrutacji do przedszkola

PRZYPOMNIENIE

terminy rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

Szanowni Rodzice !!!

 

W dniu 14 marca 2018r. zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.

Komisja Rekrutacyjna zweryfikowała wnioski o przyjęcie do przedszkola.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podana zostanie do publicznej wiadomości w dniu 6 kwietnia br. o godz. 9:00. Lista zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach (tablica ogłoszeń na parterze szkoły).

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach zobowiązani są do potwierdzenia, w postaci pisemnego OŚWIADCZENIA, woli przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach na rok szkolny 2018/2019 w terminie od dnia 09 kwietnia 2018r. do dnia 16 kwietnia 2018r. (do godz. 14:30).

OŚWIADCZENIE składa się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach

(wzór OŚWIADCZENIA do nabycia w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Gminy Marcinowice(TUTAJ)).

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podana zostanie do publicznej wiadomości w dniu 18 kwietnia br. o godz. 9:00. Lista zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach (tablica ogłoszeń na parterze szkoły).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA !!!

Przypomina się, że wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach (na wolne miejsca) składać będzie można w postępowaniu uzupełniającym w terminie od dnia 23 do dnia 27 kwietnia br. (do godz. 14:30).

W postępowaniu uzupełniającym lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 21 maja 2018r. (godz. 9:00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego OŚWIADCZENIA
w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się w okresie od 23 do 28 maja 2018r. (do godz. 14:30)

Natomiast lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym podana zostanie do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2018r. (godz.9:00).

Wszelkie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym UZUPEŁNIAJĄCYM odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

 

OŚWIADCZENIE WOLI przyjęcia do Publicznego Przedszkola w Marcinowicach(do pobrania)

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice