czwartek, 13 grudnia 2018r.
   
Czcionka

Odprawa Roczna w marcinowickiej Policji

W dniu 12 lutego 2018 r. odbyła się odprawa roczna Posterunku Policji w Marcinowicach. Według przedstawionych wyników, rok 2017 to zwiększenie skuteczności działań jednostki i niższa przestępczość.


 

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski, przewodnicząca Rady Gminy Marcinowice Bożena Lema, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Michalak, sekretarz gminy Alicja Synowska, Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy podinsp. Andrzej Dobies, kierownik Posterunku Policji w Marcinowicach asp. szt. Jan Piskor oraz policjanci posterunku.

 

Kierownik Posterunku w Marcinowicach w formie prezentacji przedstawił zakres działań, ilość interwencji i skuteczność przeprowadzonych działań marcinowickiej policji w 2017 r. Policjanci przy wsparciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz funkcjonariuszy z Ruchu Drogowego w 2017 r. przeprowadzili 461 interwencji. W 2017 r. odnotowano 6 zdarzeń wliczanych do przestępstw 7 kategorii, o 8 mniej niż w 2016 r. Zatrzymano 25 sprawców przestępstw kryminalnych na gorącym uczynku. Marcinowicka policja przeprowadzała również wiele innych czynności prowadzących do ograniczenia przestępczości na terenie gminy i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Policja z Marcinowic oprócz interwencji, zatrzymań w ciągu roku przeprowadzała różnorodne akcje i przedsięwzięcia t.j. akcje „Zima Bezdomni”, „Włam”, „Bezpieczne Ferie”, „Stop Piratom Drogowym”, „Akcja Znicz” i wiele innych. Policjanci odwiedzali szkoły gminy Marcinowice, bezpośrednio trafiając swoimi prelekcjami do dzieci i młodzieży.  W 2017 r. odbył się również coroczny Międzyszkolny Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, mającym na celu poszerzenie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci.

Wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski podziękował Komendantowi Powiatowemu, Kierownikowi Posterunku w Marcinowicach oraz policjantom za dobrą współpracę. Powiedział, że kontakt pomiędzy samorządem, a policją jest bardzo dobry. Poinformował, że na budynku Urzędu Gminy zamontowane zostały w ubiegłym roku kamery, które monitorują drogę krajową nr 35 w obu kierunkach i przejście dla pieszych. Powiedział, że w planach jest zwiększenie ilości kamer oraz postawienie znaku, iż miejscowość jest monitorowana.

- Ze strony samorządu staramy się kłaść duży nacisk na bezpieczeństwo naszych  mieszkańców. Oprócz kamer po długich staraniach w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad doświetlone zostały przejścia dla pieszych. Jedno znajduje się w Tworzyjanowie oraz trzy w Marcinowicach. Ponadto pragnę podkreślić, iż zaplanowany został remont siedziby Posterunku Policji, co wpłynie na poprawę warunków pracy policjantów oraz obsługę mieszkańców – mówił wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski.

Przewodnicząca Rady Gminy  Marcinowice Bożena Lema powiedziała, że jest zadowolona
z pracy marcinowickiej policji, na podstawie swoich obserwacji, jak również opinii mieszkańców. Podziękowała w imieniu rady za interwencje i dobrą służbę.

Miłym akcentem było wręczenie przez wiceprzewodniczącą Rady Gminy Panią Teresę Michalak bukietu kwiatów i słodkiego upominku na ręce Kierownika Posterunku Policji w Marcinowicach.
Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy Podinspektor Andrzej Dobies również podziękował za dobrą współpracę. Zwrócił uwagę na to, iż mimo niskiej przestępczości należy zwrócić też uwagę na to, iż obecnie przestępczość ewoluuje, pojawiają się cyberprzestępcy i należy być czujnym. Powiedział, iż ocenia pracę Posterunku w Marcinowicach bardzo dobrze i zapewnił o wzmocnieniu kadrowym.

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice