sobota, 23 czerwca 2018r.
   
Czcionka

Spotkanie szefów gmin w gminie Marcinowice

W poniedziałek 26 czerwca w Ślężańskim Młynie w Szczepanowie odbyło się kolejne spotkanie szefów gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.


Było to drugie spotkanie na terenie gminy Marcinowice z cyklicznych spotkań organizowanych w każdej z 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Aglomeracja Wałbrzyska jest porozumieniem, dzięki któremu gminy przy wsparciu Unii Europejskiej mogą realizować wspólną strategię rozwoju.

Działania zawarte w programie, współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, mając do dyspozycji część budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki takiej współpracy na terenie gminy Marcinowice m.in. budowane jest przedszkole gminne.

Spotkanie miało charakter typowo roboczy.

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice