piątek, 25 maja 2018r.
   
Czcionka

Ogłoszenie -PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu pismem z dnia 25.05.2017 r. poinformował tutejszy Urząd o rozpoczęciu procedury likwidacyjnej przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „D”:

  • przejazd kolejowo-drogowy w km 42,375 (w Strzelcach za młynem przecinający drogi dz. nr 497dr i 493dr)
  • przejazd kolejowo-drogowy w km 42,922 (w Strzelcach za boiskiem przecinający drogi dz. nr 501/4 i 467)
  • przejazd kolejowo-drogowy w km 48,879 (w Marcinowicach za Polorem droga dz. nr 328dr)

Zgodnie z treścią pisma „przejazdy kolejowo-drogowe mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kategorii „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem  Linii Kolejowych w Wałbrzychu a użytkownikiem przejazdu”.

Prosimy więc użytkowników ww przejazdów o zapoznanie się z treścią ogłoszeń i zajęcie stanowiska odnośnie użytkowania przejazdu

Ogłoszenie 1 km 42,375

Ogłoszenie 2 km 42,922

Ogłoszenie 3 km 48,879

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice