piątek, 25 maja 2018r.
   
Czcionka

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach rozstrzygnięty

Pani Beata Golczewska od września 2017 r. będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. Konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto 23 maja 2017 r.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach został ogłoszony w związku z reformą oświaty. Obecny dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach Pan Kazimierz Miś we wrześniu również kończy kadencję i przechodzi na emeryturę.
Wraz z reformą oświaty od 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Marcinowicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Marcinowicach i Publiczne Gimnazjum im. K.Przerwy-Tetmajera zostanie przekształcony w 8-letnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Klasy dotychczasowego gimnazjum będzie prowadziła Szkoła Podstawowa w Marcinowicach, aż do czasu wygaśnięcia tych klas.

Nowa dyrektor, która obejmie stanowisko 1 września 2017 r. w związku z wdrażaną reformą oświaty ma przed sobą wiele wyzwań. Jest jednak doświadczonym pedagogiem i bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania placówki. Posiada także wizję rozwoju szkoły, która pozwoli spełnić postawione przed nią zadania.

- Jestem nauczycielką tej szkoły od momentu utworzenia gimnazjum tj. od  1999 roku. Poświęciłam wiele pracy i zaangażowania w jej rozwój. Znam dobrze zasady funkcjonowania szkoły, środowisko lokalne – zagrożenia, ale też oczekiwania i szanse rozwojowe.

W związku z wdrażaną reformą systemu oświaty wiele dotychczasowych rozwiązań, zarówno w zakresie pedagogicznym jak też organizacyjnym, będzie musiało ulec - często bardzo znaczącym zmianom, nauczyciele staną przed nowymi wyzwaniami. Dlatego uważam, że moje doświadczenie zawodowe ułatwi funkcjonowanie szkoły stosującej nowoczesne rozwiązania organizacyjne i pedagogiczne. Chciałabym, aby szkoła, w której będę dyrektorem wykreowała model ucznia przygotowanego do uczestnictwa w procesie uczenia się przez całe życie. Pragnę stworzyć takie warunki, aby każdy uczeń miał możliwość osiągnięcia sukcesu - na miarę własnych możliwości. Zrobię wszystko, by uczniowie zostali doskonale przygotowani do dalszego etapu edukacji, a szkoła stała się dla nich przyjazna. Będę dążyła do tego, aby mury placówki opuszczali młodzi ludzie przygotowani do uczenia się przez całe życie, elastyczni na rynku pracy, którzy potrafią aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, szanować dorobek kulturalny naszego regionu i kraju oraz szanować odrębność innych ludzi.
Model kierowania pragnę zorientować na współpracę z zespołami zadaniowymi. Pozwoli to tworzyć szkołę przyszłości.
Moja wizja rozwoju szkoły oparta jest na dobrej znajomości placówki, jej specyfiki oraz mocnych i słabych stron. Jestem gotowa podjąć trud wprowadzania zmian wraz
z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz pozostałymi pracownikami Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. Chciałbym wypracować wizerunek placówki jako przyjaznej dla ucznia i rodzica oraz ważnej dla całego lokalnego środowiska poprzez podejmowane na jego rzecz działań takich, by szkoła prowadzona przeze mnie stała się wizytówką Gminy, a tym samym jej najlepszą promocją – mówi Pani Beata Golczewska.

Pani Beata Golczewska ma 51 lat. Jest długoletnią wicedyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach oraz nauczycielką gimnazjum. W oświacie pracuje od 1990 r. natomiast w Marcinowicach od momentu powstania gimnazjum tj. 1999 r. Ukończyła studia magisterskie w zakresie chemii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również studia podyplomowe : nauczanie fizyki z elementami informatyki w gimnazjum oraz organizacja i zarządzanie oświatą. Ma na swoim koncie liczne certyfikaty oraz wiele ukończonych kursów związanych z potrzebami szkoły oraz własnymi zainteresowaniami.

Mężatka, mama oraz miłośniczka zwierząt.

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice