piątek, 25 maja 2018r.
   
Czcionka

Kolejne środki unijne dla MŚP, LGD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Nowy konkurs w Dolnoślaskiej Instytucji Pośredniczącej dla MŚP i LGD


Od dnia 01.03.2017r. do  04.04.2017r. w DOLNOŚLĄSKIEJ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ  trwa nabór projektów na dofinansowanie projektów w konkursie :

1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

SCHEMAT 1.4 A

Tworzenie nowych modeli biznesowych

 

 

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych ukierunkowanych na pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów Państwa przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej Państwa przedsiębiorstwa, np.:

- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzenie planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć            24 miesięcy.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

- MŚP

- LGD ( Lokalne Grupy Działania)

III. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów;

- konkurs horyzontalny -  ponad 2.3 mln zł

 

IV. Zasady finansowania projektu

-    Minimalna całkowita wartość projektu dla 1.4.A pkt. a i b wynosi 10.000 PLN na przedsiębiorcę.

-    Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) - stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę - w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 50 tys. dla każdego z partnerów).

-    Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) - tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę - w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 20 tys. dla każdego z partnerów).

V. Poziom dofinansowania projektów

- Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych.

 

VI. Okres realizacji projektu

a) Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

b) Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później jednak niż do 30 września 2018 roku.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Schematu 1.4.A można kierować poprzez:

e - maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon: 71 776 58 13 , 71 776 58 14

lub w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, ul. Strzegomska 2-4, Wrocław

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice