wtorek, 13 listopada 2018r.
   
Czcionka

Komisje Rady Gminy

 


Komisja Rewizyjna
Iwona Wiśniewska Przewodniczący Komisji
Katarzyna Zając Zastępca Przewodniczącego Komisji
Anna Cajzner-Michnik członek Komisji
Andrzej Matusiewicz członek Komisji
Janusz Poznański członek Komisji

 


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Społecznych

Anna Cajzner-Michnik Przewodniczący Komisji
Katarzyna Zając członek Komisji
Zbigniew Dżugaj członek Komisji
Janusz Poznański członek Komisji
Robert Sawicki członek Komisji
Kamil Waśniewski członek Komisji
Iwona Wiśniewska

członek Komisji

Waldemar Krzyśków członek Komisji

 


Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju

Gminy i Inicjatyw Gospodarczych

Elżbieta Czernicka Przewodniczący Komisji
Stanisława Gerus członek Komisji
Danuta Maślany członek Komisji
Robert Sawicki członek Komisji
Mirosław Szpara członek Komisji
Kamil Waśniewski członek Komisji
Waldemar Krzyśków członek Komisji

 


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Stanisława Gerus Przewodniczący Komisji
Elżbieta Czernicka członek Komisji
Zbigniew Dżugaj członek Komisji
Andrzej Matusiewicz członek Komisji
Danuta Maślany członek Komisji
Teresa Michalak członek Komisji
Mirosław Szpara członek Komisji

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice