wtorek, 17 października 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Uroczyste otwarcie "Zielonego zakątka" W dniu 4 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Marcinowicach odbyła się uroczystość otwarcia szkolnego ogródka dydaktycznego „Zielony zakątek”.
VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA Szkoła Podstawowa w Strzelcach i w Marcinowicach włączyła się akcję o zasięgu światowym. 29 września obchodzono VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Młodsi sprawdzali, jak starsi tabliczkę mnożenia znają.
Szkodliwy azbest usunięty W ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z posesji mieszkańców gminy Marcinowice w 2017 roku usunięto łącznie 1 tonę wyrobów zawierających azbest.
Droga transportu rolnego w Wirach W miejscowości Wiry trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
NEWS:

Targ Ziemi 124 – najlepsze lokalne produkty raz w miesiącu

Ta inicjatywa z całą pewnością skradnie serca wszystkich spragnionych nieprzetworzonego, świeżego i wykonanego z pasją jedzenia. To również okazja do poznania lokalnych twórców i artystów oraz szansa na udział w wyjątkowych warsztatach. Jednym słowem – startuje comiesięczny Targ Ziemi 124 w Kraskowie!

 

Więcej: Targ Ziemi 124 – najlepsze lokalne produkty raz w miesiącu

 

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Marcinowice
informuje,

w dniu 02 maja 2017r.
Urząd Gminy Marcinowice
będzie nieczynnyPracownikom Urzędu Gminy na podstawie Zarządzenia Nr 18/2017 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2017r. udziela się dnia wolnego, należnego za 11 listopada 20
17r.

Więcej: Ogłoszenie

 

Wygrana Zespołu Szkół w Marcinowicach

Mamy przyjemność poinformować, iż  Zespół Szkół  w Marcinowicach zajął pierwsze miejsce w konkursie Tesco „Decydujesz, pomagamy”.  Projekt „Zielony zakątek” otrzymał najwięcej głosów klientów Tesco w naszym mikroregionie. W sumie klienci oddali na projekt Zespołu Szkół w Marcinowicach 23173 głosów. Wszystkim zaangażowanym we wsparcie inicjatywy i pomoc bardzo dziękujemy.

S. Jastrzębska, M. Sordyl, B. Jaskulska

 

Ruszył przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP

Gmina Świdnica ogłosiła przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP, w tym również dla jednostki OSP Tworzyjanów.

Do projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” włączyło się 11 gmin z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego.

Dzięki przystąpieniu przez gminę Marcinowice do partnerskiego projektu, jednostka OSP Tworzyjanów zostanie doposażona w lekki wóz ratowniczo-gaśniczy.

Do 22 maja br. do godz.10:00 w Urzędzie Gminy Świdnica, można składać oferty na dostawę 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4x4,
3 szt. lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego. Informacje o przetargu--> przetarg

Liderem projektu jest Gmina Świdnica, która 17 marca 2017 r. podpisała z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej: Ruszył przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP

 

Budowa przedszkola ruszyła

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na działce przy skrzyżowaniu ulic Asnyka 
i Kruczkowskiego rozpoczęto budowę  nowoczesnego gminnego przedszkola.

Więcej: Budowa przedszkola ruszyła

 

System informacji przestrzennej

Od marca 2017 r. na stronie internetowej Gminy Marcinowice dostępny jest system informacji przestrzennej. Dzięki temu programowi, każdy samodzielnie może ustalić przeznaczenie dowolnej działki na terenie naszej gminy, zarówno w planach zagospodarowania przestrzennego, jak i w studium . Wystarczy tylko wejść na stronę internetową marcinowice.pl, wybrać baner „System informacji przestrzennej GISON” usytuowany po prawej stronie, po zalogowaniu się do systemu wpisać numer działki, która zostanie automatycznie odznaczona na rysunku planu lub studium. Kliknięcie lewą stroną myszki na odznaczoną działkę uaktywni opis przeznaczenia oraz dostęp do treści i legendy rysunku planu lub studium.

Klikając na baner powyżej, również zostaną Państwo przekierowani na stronę systemu informacji przestrzennej.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marcinowice informuję, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wirki” do dnia 31.06.2017r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa do Państwa obowiązków należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Sprawy związane z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy uzgadniać z ZUWiK Sp. z o.o. Strzelce 15 A. tel. 74 850 44 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30.

 

Życzenia Wielkanocne

 

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MARCINOWICACH, ul. KOLEJOWA 18A, 58-124 MARCINOWICE

I. Na podstawie  §1, § 2 pkt 1,  § 5 pkt 1  oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

Więcej: Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

 

Diamentowe Gody mieszkańców naszej gminy

Państwo Janina i Piotr Horodyscy, mieszkańcy gminy Marcinowice, świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego.


Więcej: Diamentowe Gody mieszkańców naszej gminy

 

Strona 10 z 117

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice