niedziela, 26 marca 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Apelują o nie wypalanie traw W ubiegłym tygodniu strażacy ze wszystkich  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Marcinowice przeprowadzili akcję informacyjną nt. zakazu wypalania suchych traw i nieużytków.
Arsenał Pamięci 2017 z tarczą Tradycyjnie, po raz 12. w marcu odbył się Arsenał Pamięci – konkurs wiedzy o bohaterach szkolnej lektury „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego organizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Świdnicy.
Ponad 750 tys. zł na e-usługi Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 755 114,50 zł na e- usługi.
Spotkanie z historią w Strzelcach „Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie…” Pod takim hasłem odbyło się w niedzielę, 12 marca, niezwykłe, pełne wspomnień i  historii, wydarzenie. Organizatorami spotkania byli: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzelce i Rada Sołecka Wsi Strzelce.  
NEWS:

Zakaz spalania odpadów

DRODZY MIESZKAŃCY

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaprzestanie

spalania odpadów komunalnych

na terenie Państwa nieruchomości.

Palenie śmieci w przydomowych piecach, to proceder który w sezonie grzewczym pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów.

Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje są bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci.

Jak bardzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską – czy to mała wieś, czy wielkie miasto, ogromna willa czy mały domek. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu.

Palenie szkodzi!

UWAGA: na terenie Gminy Marcinowice odbiór odpadów komunalnych zorganizowany jest na wysokim poziomie więc segregacja jest tylko naszą dobrą wolą i uczciwością.

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) zakazane jest spalanie jakichkolwiek odpadów w piecach, kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu – „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”(art.191 u.o.).
  2. Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Marcinowice stanowi, iż odpady komunalne powinny być gromadzone w przystosowanych do tego celu pojemnikach i odbierane przez firmę posiadająca odpowiednie zezwolenia.
  3. Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z ww. regulaminu, w tym nie gromadzi odpadów w odpowiednich pojemnikach opróżnianych przez firmę świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania tych odpadów, podlega karze grzywny według Kodeksu w sprawach wykroczenia.

 

W związku z powyższym, proszę mieszkańców Gminy Marcinowice

o natychmiastowe zaprzestanie spalania odpadów.

 

Wójt

(-)Władysław Gołębiowski

 

Środa z funduszami dla kobiet

Spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami” dotyczące możliwości i zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka

Dolnośląskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na kolejne tematyczne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”. Będzie ono dotyczyć zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na wsparcie kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Spotkania odbędą się 9 listopada 2016 roku we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Podczas każdego ze spotkań z ostaną przedstawione możliwości:

- pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności (zasady pozyskania dotacji oraz instrumentów zwrotnych w postaci preferencyjnych pożyczek).
- godzenia życia zawodowego i prywatnego –dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

Zapoznamy uczestników spotkania z ofertą szkoleń zwiększających kwalifikacje zawodowe.

Do udziału zapraszamy wszystkie kobiety z województwa dolnośląskiego, w szczególności mamy, które planują powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

 

Więcej: Środa z funduszami dla kobiet

 

Projekt"Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej-Wałbrzych"

Informacja dla

- osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym os. bezrobotne,
- organizacji pozarządowych,
- spółdzielni socjalnych,
- lokalnych liderów,
- ośrodków pomocy społecznej,
- powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- podmiotów reintegracyjnych (m.in. ZAZ, WTZ, CIS),
- powiatowych urzędó pracy,
- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
- przedsiębiorstw.

Oferta obejmuje:

Więcej: Projekt"Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej-Wałbrzych"

 

Prosument - Ważne informacje

W związku z przystąpieniem Gminy Marcinowice do Projektu Prosument w ramach działania 3.1 C "Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych"ze środków RPO WD. Poniżej przekazujemy Państwu informacje zawierające wstępny opis warunków, na jakich mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Zgłoszenia do 8 listopada 2016 r.

Warunki, na jakich mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych.

  1. Gmina Wałbrzych w partnerstwie z gminami z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej ubiega się o dofinansowanie  na montaż paneli fotowoltaicznych w ramach działania 3.1 C "Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą we Wrocławiu.
  2. Pod warunkiem uzyskania dofinansowania w trzecim kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla mieszkańców na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej, na podstawie którego należało będzie złożyć następujące dokumenty:

a)      wniosek o przyznanie wsparcia finansowego,
b)      akt własności budynku, na którym ma być zamontowana instalacja, bądź akt współwłasności oraz zgoda współwłaściciela na montaż paneli fotowoltaicznych,
c)       kserokopie/skan faktur za energię elektryczną z ostatniego roku,
d)      Program Funkcjonalno-Użytkowy (audyt „energetyczny”),
e)      oświadczenie, że wyprodukowana energia będzie służyła tylko na potrzeby własne.

Więcej: Prosument - Ważne informacje

 

Nowy radny zaprzysiężony

Na XXV Sesji Rady Gminy Marcinowice nowy radny uroczyście ślubował.

Więcej: Nowy radny zaprzysiężony

 

Posterunek Policji w Marcinowicach z nowym pojazdem

W dniu 26 października przed Posterunkiem Policji w Marcinowicach odbyło się uroczyste wręczenie kluczy do nowego samochodu marki Opel Corsa zakupionego na potrzeby lokalnej policji.

Więcej: Posterunek Policji w Marcinowicach z nowym pojazdem

 

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Wałbrzychu.

Część szkoleniowa poświęcona będzie omówieniu nowych wzorów dokumentów (wzory ofert, umów, sprawozdań), natomiast w części informacyjnej zostaną omówione ogólne zasady oceny formalnej i merytorycznej ofert konkursów realizowanych w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki.

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.

Szkolenie w Wałbrzychu odbędzie się:

• 8 listopada br. w godz. 10.00-15.00, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro);

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z zaznaczeniem miejsca spotkania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szkolenia organizowane są również w Legnicy i Jeleniej Górze.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/

 

 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze środowisko

Trwają prace nad likwidacją tzw. dzikiego wysypiska.
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o. o. na zlecenie Gminy usunęli odpady zmieszane z dzikiego wysypiska, które powstało obok lasku w Marcinowicach.

Wspólnymi siłami możemy „walczyć” z zachowaniami, które prowadzą do zaśmiecania i degradacji naszego otoczenia. Wystarczy tylko, abyśmy nie milczeli w sytuacji, kiedy zobaczymy kogoś wyrzucającego śmieci np. w lesie czy przy polnej drodze.

Tego typu zdarzenia najlepiej zgłosić na

Posterunek Policji w Marcinowicach(tel. 74/85-85-170) lub w tut. Urzędu Gminy (tel. 74/85-85-226).

Zapewniamy anonimowość osobom, które pomogą w ustaleniu sprawcy/sprawców.

 

Nowy rów już niebawem

Na rowie w Wirkach już trwają prace. Jeszcze w tym roku będzie gotowy.

Więcej: Nowy rów już niebawem

 

Kolejna promesa

Gmina Marcinowice uzyskała kolejną promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej: Kolejna promesa

 

Strona 10 z 105

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice