wtorek, 22 sierpnia 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Stypendia Wójta Gminy Marcinowice 2017 rozdane 86 uczniów ze szkół gminy Marcinowice otrzymało stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.
Przedszkole wzrasta W maju br. rozpoczęły się pierwsze roboty na placu budowy gminnego przedszkola. Od tego czasu mijają dwa miesiące, a budynek nabiera kształtów.
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Jak co roku Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach powyżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. To kolejny dowód na to, że uczniowie marcinowickich szkół to zdolni młodzi ludzie.
Nowy chodnik w Białej We wtorek 27 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Biała.
NEWS:

Ruszył przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP

Gmina Świdnica ogłosiła przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP, w tym również dla jednostki OSP Tworzyjanów.

Do projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” włączyło się 11 gmin z 5 powiatów: świdnickiego, lubańskiego, jaworskiego, wołowskiego oraz dzierżoniowskiego.

Dzięki przystąpieniu przez gminę Marcinowice do partnerskiego projektu, jednostka OSP Tworzyjanów zostanie doposażona w lekki wóz ratowniczo-gaśniczy.

Do 22 maja br. do godz.10:00 w Urzędzie Gminy Świdnica, można składać oferty na dostawę 7 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym 4x4,
3 szt. lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz hydraulicznego zestawu ratownictwa technicznego. Informacje o przetargu--> przetarg

Liderem projektu jest Gmina Świdnica, która 17 marca 2017 r. podpisała z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej: Ruszył przetarg na zakup wozów i sprzętu dla jednostek OSP

 

Budowa przedszkola ruszyła

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę na działce przy skrzyżowaniu ulic Asnyka 
i Kruczkowskiego rozpoczęto budowę  nowoczesnego gminnego przedszkola.

Więcej: Budowa przedszkola ruszyła

 

System informacji przestrzennej

Od marca 2017 r. na stronie internetowej Gminy Marcinowice dostępny jest system informacji przestrzennej. Dzięki temu programowi, każdy samodzielnie może ustalić przeznaczenie dowolnej działki na terenie naszej gminy, zarówno w planach zagospodarowania przestrzennego, jak i w studium . Wystarczy tylko wejść na stronę internetową marcinowice.pl, wybrać baner „System informacji przestrzennej GISON” usytuowany po prawej stronie, po zalogowaniu się do systemu wpisać numer działki, która zostanie automatycznie odznaczona na rysunku planu lub studium. Kliknięcie lewą stroną myszki na odznaczoną działkę uaktywni opis przeznaczenia oraz dostęp do treści i legendy rysunku planu lub studium.

Klikając na baner powyżej, również zostaną Państwo przekierowani na stronę systemu informacji przestrzennej.

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marcinowice informuję, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wirki” do dnia 31.06.2017r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa do Państwa obowiązków należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Sprawy związane z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej należy uzgadniać z ZUWiK Sp. z o.o. Strzelce 15 A. tel. 74 850 44 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30-15:30.

 

Życzenia Wielkanocne

 

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

WÓJT GMINY MARCINOWICE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MARCINOWICACH, ul. KOLEJOWA 18A, 58-124 MARCINOWICE

I. Na podstawie  §1, § 2 pkt 1,  § 5 pkt 1  oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

Więcej: Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach

 

Diamentowe Gody mieszkańców naszej gminy

Państwo Janina i Piotr Horodyscy, mieszkańcy gminy Marcinowice, świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego.


Więcej: Diamentowe Gody mieszkańców naszej gminy

 

Dofinansowanie dla bibliotek

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie dla bibliotek szkolnych na zakup książek niebędących podręcznikami.

Wsparcie finansowe w kwocie 4000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

Wkład gminy wynosi 1000 zł a całkowity koszt zadania to kwota 5000zł.

 

 

XIII Tradycje Stołu Wielkanocnego

 

Zapraszamy do lektury - Marcinowiny

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Marcinowin” informujący
o ważniejszych wydarzeniach i przedsięwzięciach wójta,
radnych i sołtysów Gminy Marcinowice.

Wójt Gminy Marcinowice
- Władysław Gołębiowski

Do pobrania --> Marcinowiny.pdf

Więcej: Zapraszamy do lektury - Marcinowiny

 

Strona 7 z 113

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice