wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Zaproszenie-Projekt dofinansowany przez MEN

 

Warszawa, 23.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

MDDP Akademia Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

  • pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN,ODN itp.),
  • pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
  • pracowników bibliotek pedagogicznych (BP),
  • doradców metodycznych,
  • indywidualnych specjalistów (np. psycholodzy, pedagodzy, metodycy, nauczyciele, informatycy, programiści, graficy, itp.) i trenerzy świadczący usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadający potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN,ODN, PPP itp.), bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy, (weryfikacja na podstawie poprawnie wypełnionego załącznika nr 6 do Umowy).

Więcej: Zaproszenie-Projekt dofinansowany przez MEN

 

Ankieta LGD

Ankieta LGD
Na potrzeby Warsztatu Refleksyjnego, który odbędzie się dnia 01.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców o wypełnienie – przygotowanej przez Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie -  Lokalna Grupa Działania – ankiety, której celem jest zbadanie poziomu satysfakcji z faktu mieszkania na terenie LGD Ślężanie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Wypełnienie Ankiety zajmie Państwu 5 minut, a wypełnić ją można po kliknięciu w link:

https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=a7399f37&&b=c4ba873760&&c=9d0ea034

Za wypełnienie ankiety z góry dziękujemy.

 

Natalia wśród finalistów

Uczennica klasy VIIIb Szkoły Podstawowej w Marcinowicach, Natalia Józefiak została finalistą wojewódzkiego etapu konkursu „zDolny Ślązaczek” w kategorii matematyka.

Natalia znalazła się gronie 81. zDolnych Dolnoślązaków. Uczennicę do konkursu przygotowywały nauczycielki Pani Jolanta Woszczyk i Pani Anna Kasprzyk. Serdecznie gratutulujemy!

Więcej: Natalia wśród finalistów

 

Pierwsze zebrania i pierwsze wybory sołtysów

Mieszkańcy Kraskowa i Klecina w dniu 23 stycznia 2019 r. wybrali nowy zarząd Sołectwa.


Więcej: Pierwsze zebrania i pierwsze wybory sołtysów

 

"Świadomy Junior" - Policja informuje

 

Więcej: "Świadomy Junior" - Policja informuje

 

WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI ROLNIKÓW

Urząd Gminy Marcinowice informuje, że za pośrednictwem Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz NSZZ RI „Solidarność,” istnieje możliwość skorzystania  z zimowego wypoczynku dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Z oferty  zimowiska  mogą skorzystać dzieci do 16 roku życia (rocznik 2003 i młodsze).

Turnus organizowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą i Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników (3 wolne miejsca)
- termin  wypoczynku : 31.01. – 09.02.2019 r.
- miejsce wypoczynku: Dom Wczasowy „Bernadetta,” ul. Jana Pawła II 362b, 34 – 435 Biały Dunajec
– koszt 450 zł /osoba,

Turnus organizowany przez NSZZ RI „Solidarność” (około 10 wolnych miejsc)
- termin wypoczynku: 30.01 – 08.02.2019 r.
- miejsce wypoczynku: Pensjonat „Halina”, ul. Stachonie28a, Zakopane
- koszt: 390 zł + koszt transportu do Warszawy (miejsce wyjazdu)

Zapisy do dnia 25.01.2018 r. : Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,  osoba do kontaktu: Gabriela Nastałek – Żygadło, tel. 74 850 34 83.

Rodzice zgłaszający dzieci koniecznie muszą przedstawić oryginał zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników wystawionych przez placówkę terenową/regionalną z informacją o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w pełnym zakresie)

 

Rekrutacja

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice

Wszelkie informacje w zakresie organizacji rekrutacji w tym: terminów rekrutacji, wzorów wniosków, wzorów zgłoszeń, można uzyskać w: Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach, Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach


W oparciu o ustawę  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.)  podaje się poniżej ogólne informacje na temat zasad przyjmowania kandydatów do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XL/252/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice [kliknij]

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice na rok szkolny 2019/2020 [kliknij]


Więcej: Rekrutacja

 

Ferie w szkole w Strzelcach!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach zorganizowane zostaną zajęcia w czasie zimowego wypoczynku. Na dzieci czeka moc atrakcji.

Więcej: Ferie w szkole w Strzelcach!

 

Harmonogram naborów PROW na 2019

W dniu 7 stycznia 2019 roku, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa wspólnie z Marią Fajger, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawili harmonogram naboru wniosków na inwestycje z PROW 2014-2020 na 2019 rok:

 

Więcej: Harmonogram naborów PROW na 2019

 

NOWE ZOBOWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ AZOTANOWĄ

Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”. Wprowadzenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wynikło z konieczności wdrożenia założeń unijnej dyrektywy azotanowej. Polska wybrała opcję, że obszar całego kraju został uznany za OSN, co rodzi szereg zobowiązań dla rolników.

 

Więcej: NOWE ZOBOWIĄZANIA DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z DYREKTYWĄ AZOTANOWĄ

 

Strona 6 z 154

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice