niedziela, 26 marca 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Apelują o nie wypalanie traw W ubiegłym tygodniu strażacy ze wszystkich  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Marcinowice przeprowadzili akcję informacyjną nt. zakazu wypalania suchych traw i nieużytków.
Arsenał Pamięci 2017 z tarczą Tradycyjnie, po raz 12. w marcu odbył się Arsenał Pamięci – konkurs wiedzy o bohaterach szkolnej lektury „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego organizowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Świdnicy.
Ponad 750 tys. zł na e-usługi Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 755 114,50 zł na e- usługi.
Spotkanie z historią w Strzelcach „Nie ma drugiej takiej ziemi na świecie…” Pod takim hasłem odbyło się w niedzielę, 12 marca, niezwykłe, pełne wspomnień i  historii, wydarzenie. Organizatorami spotkania byli: Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strzelce i Rada Sołecka Wsi Strzelce.  
NEWS:

Godziny i terminy otwarcia PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, że Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie
ZUWIK Sp. z o.o., ul. Tuwima 25,  58-124 Marcinowice
jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz  14.30 – 15.30,
a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.

Sobotnie terminy przyjmowania odpadów do PSZOK w 2017 r.:

21.01.2017 r.
18.02.2017 r.
18.03.2017 r.
15.04.2017 r.
20.05.2017 r.
17.06.2017 r.
15.07.2017 r.
19.08.2017 r.
16.09.2017 r.
21.10.2017 r.
18.11.2017 r.
16.12.2017 r.

Do PSZOK można oddawać:

Więcej: Godziny i terminy otwarcia PSZOK

 

Spotkanie informacyjne PIFE

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 roku.


Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności poprzez:
- dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla osób do 29 roku życia

(osoby niepracujące, nie uczące się, nie szkolące się) oraz dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, którzy zarejestrują się w Powiatowych Urzędach Pracy po zakończeniu nauki,

- dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia (własna działalność, spółdzielnie socjalne),
- pożyczki unijne (EFS) i krajowe na rozpoczęcie działalności.

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 10:00-13.00.

Więcej: Spotkanie informacyjne PIFE

 

Racjonalny budżet gminy

Budżet Gminy Marcinowice na 2017 r. uchwalony.

Więcej: Racjonalny budżet gminy

 

Akcja Zima

Akcję ZIMA - przeprowadza Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Strzelcach.

Prosimy kontaktować się w tej sprawie pod nr telefonu 74 850 44 16 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2017

Od 01.01.2017 r. będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów.
Prosimy, by każdy dokładnie zapoznał się z jego treścią. Przypominamy, że pojemniki oraz worki należy wystawiać do godz. 6:00 w dniu odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, w jakich dniach jest odbiór opakowań ze szkła oraz papieru i tektury.

Ponadto warto się również zapoznać z terminami bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka taka będzie miała miejsce dwa razy w roku w każdej miejscowości.

W przypadku braku odbioru odpadów z danej nieruchomości w terminach podanych w harmonogramie, niedostarczenia worków do segregacji lub niedostarczenia pojemnika na odpady komunalne, prosimy o zgłaszanie tego w UG w pokoju nr 2 na parterze lub bezpośrednio pod numerem tel. 74/850 34 86.

Poniżej znajdują się informacje o firmie, która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W STRZEGOMIU SP. Z O. O.

ul. Aleja Wojska Polskiego 75
58-150 Strzegom

tel. 74/ 855 10 51

 

Harmonogram w załączeniu.

 

Życzenia z Okazji Świat Bozego Narodzenia

 

 

XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE
że w dniu  30 grudnia 2016 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

Więcej: XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

Wigilia Gminy Marcinowice

 

Powalczą w finale!

Laureaci z Zespołu Szkół w Marcinowicach w konkursach zDolny Ślązak i zDolny Ślązaczek.

Więcej: Powalczą w finale!

 

UWAGA przedsiębiorcy!!

UWAGA !

Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.
Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia, wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.
W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

 

Strona 6 z 105

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice