poniedziałek, 19 marca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
"Nawzajem sobie potrzebni" Szkoły z terenu gminy Marcinowice przystąpiły do programu „Nawzajem sobie potrzebni” w ramach Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, którego członkiem jest gmina Marcinowice.
 
Szlachetna akcja Wójt Gminy Marcinowice objął honorowym patronatem charytatywną akcję „KAZBEK 2018” zimowego wejścia na górę Gruzji.
Remontują zabytki Projekt partnerski, którego liderem jest Parafia pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach oraz jej proboszcz ks. Marcin Czchowski trwa.
Anastazja zDolna Ślązaczka z Marcinowic Ogromnym sukcesem może pochwalić się Anastazja Lato uczennica klasy drugiej oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. Znalazła się wśród 25 najlepszych znawców języka polskiego na Dolnym Śląsku.
 
NEWS:

Spotkanie Opłatkowe

Relacja Teletop Sudety

Relacja Doba.pl

 

Zdolna i jedyna w powiecie

Sukcesem dla uczennicy klasy drugiej oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Marcinowicach - Anastazji Lato zakończył się powiatowy etap konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista.

Więcej: Zdolna i jedyna w powiecie

 

Darmowe szkolenie

"Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości"

Szkolenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) poddziałania 3.1.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014-2020

Jeżeli zamierzasz prowadzić produkcję zgodnie z systemami jakości żywności,

skorzystaj z refundacji kosztów uzyskania certyfikatu

w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r. w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Refundacji podlegają koszty:

- uzyskania certyfikatu,

- składki na rzecz grupy producentów,

- zakupu specjalistycznych publikacji,

- pułapek feromonowych, barwnych i lepowych,

 

Harmonogram Szkoleń:

Więcej: Darmowe szkolenie

 

Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach

Ks. Biskup prof. dr hab. Ignacy Dec spotkał się z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych, radnymi i sołtysami.


Więcej: Wizyta Biskupa Świdnickiego w Urzędzie Gminy w Marcinowicach

 

Szmaragdowe Gody państwa Uss

Państwo Maria i Eugeniusz Uss mieszkańcy gminy Marcinowice w dniu 2 grudnia br. podczas uroczystości jubileuszowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy świętowali 55-lecie pożycia małżeńskiego.


Więcej: Szmaragdowe Gody państwa Uss

 

Bajkowa jesień i czytanie opowieści biblijnych w Tąpadłach

https://marsjaity.blogspot.com/

Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty realizowała projekt "Bajkowa jesień dla dzieci z Gminy Marcinowice" oraz prowadzi w Tąpadłach czytanie opowieści biblijnych dla dzieci.

Więcej: Bajkowa jesień i czytanie opowieści biblijnych w Tąpadłach

 

Dotacje na założenie firmy dla kobiet

Więcej: Dotacje na założenie firmy dla kobiet

 

Uczniowie ze Strzelec laureatami konkursu Aglomeracji Wałbrzyskiej

W dniu 16 listopada br. w Zamku Książ, w przepięknej sali kolumnowej, odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu plastycznego o zasięgu regionalnym Zamki, pałace, dworki Aglomeracji Wałbrzyskiej.


Więcej: Uczniowie ze Strzelec laureatami konkursu Aglomeracji Wałbrzyskiej

 

Nowa ulica w Marcinowicach

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Marcinowice.

Więcej: Nowa ulica w Marcinowicach

 

Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu

zaprasza na spotkanie informacyjne

w dniu 15 grudnia 2017 r.,

w Wałbrzychu w siedzibie Urzędu Miejskiego

przy ul. Kopernika 2, sala nr 107 „Sala Ślubów”, I piętro,

w godzinach 10:00-13.00.

dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 na projekty:

1. inwestycje w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, placówkach wsparcia dziennego, placówkach reintegracyjnych (CIS, ZAZ, KIS, WTZ), instytucjach związanych ze wsparciem pieczy zastępczej: rodzinnej oraz instytucjonalnej – (Działanie 6.1.A konkurs dla Aglomeracji Wałbrzyskiej);

2. tworzenie miejsc w nowo otwieranych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za opiekunów faktycznych) lub stałego w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych – (Działanie 9.2.C konkurs horyzontalny - obszar Dolnego Śląska);

Więcej: Spotkanie informacyjne

 

Strona 6 z 125

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice