czwartek, 22 marca 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Dwie mieszkanki Gminy Marcinowice pojadą na finał W dniu  20 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Marcinowicach odbyły się eliminacje Powiatowe 41. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Marcinowicach zostały nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu.  
"Nawzajem sobie potrzebni" Szkoły z terenu gminy Marcinowice przystąpiły do programu „Nawzajem sobie potrzebni” w ramach Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się, którego członkiem jest gmina Marcinowice.
 
Szlachetna akcja Wójt Gminy Marcinowice objął honorowym patronatem charytatywną akcję „KAZBEK 2018” zimowego wejścia na górę Gruzji.
NEWS:

TRWAJĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ !!

TRWAJĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ !!

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2018 r. Szkolenie rozpocznie się już 8 stycznia i potrwa do 27 kwietnia 2018 r.

W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.

Jeżeli nie odbywałeś wcześniej służby wojskowej, masz co najmniej 18 lat, przynajmniej wykształcenie gimnazjalne, obywatelstwo polskie, nie byłeś karany i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie czekaj do sierpnia już dziś weź ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz umiejętności (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończonych kursach, legitymacje członkowskie, itp.) i zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261-647-430.

Aby zostać ochotnikiem należy złożyć w WKU wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, na podstawie którego komisja rekrutacyjna przeprowadzi analizę złożonych dokumentów, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. W kolejnym etapie ochotnicy którzy otrzymają rekomendację Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku zostaną skierowani do Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kłodzku, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej, a w przypadku kobiet wydane zostaną skierowania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu w celu wydania orzeczenia o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pamiętaj, im wcześniej się zgłosisz i przejdziesz pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego tym szybciej otrzymasz kartę powołania i będziesz pewny tego, że 8 stycznia br. jednostka wojskowa w Kłodzku bądź w Krośnie Odrzańskim będzie na Ciebie czekać !


Tak to nie omyłka pisarska, mamy wolne miejsca w służbie przygotowawczej do 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kłodzku oraz 5 batalionie saperów w Krośnie Odrzańskim.

Więcej: TRWAJĄ ROZMOWY KWALIFIKACYJNE do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ !!

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Narada sołtysów

W dniu 23.01.2018 r.(wtorek) o godz.: 10:00

w sali narad Urzędu Gminy Marcinowice przy ul. J. Tuwima 2

odbędzie się Narada Sołtysów

 

Więcej: Narada sołtysów

 

XL Sesja Rady Gminy Marcinowice

   

Zebranie wiejskie - Sady

Zwołuje się zebranie wiejskie w Sadach

w sprawie
Funduszu Sołeckiego oraz Strategii Rozwoju Wsi,

które odbędzie się w dniu 18.01.2018r.  (czwartek)

o godz.:18:00

MIEJSCE ZEBRANIA –  ŚWIETLICA WIEJSKA

SOŁTYS WSI SADY

 

Międzypokoleniowe spotkanie w szkole w Strzelcach z okazji święta Babci i Dziadka

W niedzielne popołudnie, 7 stycznia, w Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach odbyła się wyjątkowa i wzruszająca uroczystość dedykowana babciom i dziadkom.

Więcej: Międzypokoleniowe spotkanie w szkole w Strzelcach z okazji święta Babci i Dziadka

 

XL SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 16 stycznia 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XL SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/17 z XXXIX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2017r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
11.  Podjęcie uchwały – Uchwała Budżetowa na rok 2018.
12.  Wolne wnioski i oświadczenia.
13.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
14.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

 

Nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków do dnia 09 lutego 2018 r.

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM W DNIU 29 GRUDNIA 2017 R. KONKURSOWYM NABOREM WNIOSKÓW, PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ,  DOTYCZĄCYM PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2018, WÓJT GMINY MARCINOWICE INFORMUJE, ŻE GMINA MARCINOWICE ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU ORAZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI!

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 800 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Marcinowice. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 09 lutego 2018 r.

Wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów (w terminie określonym przez Wójta Gminy Marcinowice).

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 14 września 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-82, a wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania na stronie www.marcinowice.pl oraz w pokoju nr 3 na parterze tut. Urzędu.

 

WNIOSEK (do pobrania)

Informacja o wyrobach zawierających azbest(do pobrania)

Więcej: Nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Termin składania wniosków - AKCYZA

UWAGA ROLNICY!

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 r.

Pierwszy termin składania wniosków:

od 1 do 28 lutego 2018 r. - wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z imiennymi fakturami VAT dokumentującymi zakup  oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Marcinowicach w pok. nr 2 na parterze.

Wnioski dostępne będą u Sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice (pok. nr 2) oraz na stronie internetowej gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl

W załączeniu WZÓR WNIOSKU( do pobrania)

Więcej: Termin składania wniosków - AKCYZA

 

Strona 5 z 125

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

 • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
 • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice