środa, 23 sierpnia 2017r.
   
Czcionka
image image image image
Stypendia Wójta Gminy Marcinowice 2017 rozdane 86 uczniów ze szkół gminy Marcinowice otrzymało stypendia naukowe, artystyczne i sportowe.
Przedszkole wzrasta W maju br. rozpoczęły się pierwsze roboty na placu budowy gminnego przedszkola. Od tego czasu mijają dwa miesiące, a budynek nabiera kształtów.
Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Jak co roku Publiczne Gimnazjum im. K. Przerwy – Tetmajera w Marcinowicach powyżej średniej powiatowej i wojewódzkiej. To kolejny dowód na to, że uczniowie marcinowickich szkół to zdolni młodzi ludzie.
Nowy chodnik w Białej We wtorek 27 czerwca 2017 r. dokonano otwarcia chodnika wraz z zatoką autobusową w miejscowości Biała.
NEWS:

Rzeźba odkryta w Strzelcach przekazana do muzeum

Rzeźba wykopana podczas prac ziemno-budowlanych przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach znajdzie swoje miejsce w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.


Więcej: Rzeźba odkryta w Strzelcach przekazana do muzeum

 

Laureaci regionalnego konkursu plastyczno-literackiego

W dniu 29 maja 2017 r. w Szkole Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu odbyło się rozdanie nagród XI edycji Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja mama”.


 

Więcej: Laureaci regionalnego konkursu plastyczno-literackiego

 

Ogłoszenie -PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu pismem z dnia 25.05.2017 r. poinformował tutejszy Urząd o rozpoczęciu procedury likwidacyjnej przejazdów kolejowo-drogowych kategorii „D”:

  • przejazd kolejowo-drogowy w km 42,375 (w Strzelcach za młynem przecinający drogi dz. nr 497dr i 493dr)
  • przejazd kolejowo-drogowy w km 42,922 (w Strzelcach za boiskiem przecinający drogi dz. nr 501/4 i 467)
  • przejazd kolejowo-drogowy w km 48,879 (w Marcinowicach za Polorem droga dz. nr 328dr)

Zgodnie z treścią pisma „przejazdy kolejowo-drogowe mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kategorii „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem  Linii Kolejowych w Wałbrzychu a użytkownikiem przejazdu”.

Prosimy więc użytkowników ww przejazdów o zapoznanie się z treścią ogłoszeń i zajęcie stanowiska odnośnie użytkowania przejazdu

Ogłoszenie 1 km 42,375

Ogłoszenie 2 km 42,922

Ogłoszenie 3 km 48,879

 

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach rozstrzygnięty

Pani Beata Golczewska od września 2017 r. będzie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Marcinowicach. Konkurs na to stanowisko rozstrzygnięto 23 maja 2017 r.

Więcej: Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinowicach rozstrzygnięty

 

I miejsce Natalii Richtscheid

W dniu 17 maja 2017 r. w Teatrze Miejskim w Świdnicy odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialnego o Janie Pawle II.


Więcej: I miejsce Natalii Richtscheid

 

Gmina Marcinowice w koalicji na rzecz zdrowego starzenia się

24 maja 2017 r. podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej" Współczesne Wyzwania Gerontologii - podejście holistyczne" w Krzyżowej, wójt gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski podpisał dokument potwierdzający dołączenie Gminy Marcinowice do licznego grona samorządów powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego "Regionalnej koalicji na rzecz zdrowego starzenia się" .

Więcej: Gmina Marcinowice w koalicji na rzecz zdrowego starzenia się

 

Nowe chodniki w gminie

Na terenie gminy Marcinowice powstają nowe chodniki.


Więcej: Nowe chodniki w gminie

 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marcinowice informuje, że w związku z zakończeniem realizacji zadania pod nazwą: „Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w miejscowości Wirki”
w dniu 01.06.2017r. o godz. 1900 w świetlicy w Wirkach odbędzie się spotkanie w celu omówienia wszystkich spraw związanych
z podłączeniem nieruchomości do sieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Wójt

(-)Władysław Gołębiowski

Marcinowice, dnia 23  maja 2017r.

 

Ruszyła II edycja Aktywnego Dolnego Śląska

Po sukcesie pierwszej edycji sportowo-turystycznego budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”, urząd marszałkowski wystartował z drugą edycją.


W tym roku, podobnie jak poprzednio, na projekty obywatelskie przeznaczono 600 tysięcy złotych. Już po raz drugi Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów dotyczących upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej w naszym regionie.

 

Więcej: Ruszyła II edycja Aktywnego Dolnego Śląska

 

Ogłoszenie

W związku z nasileniem się problemu bezpańskich psów

- w trosce o bezpieczeństwo dzieci –

Wójt Gminy Marcinowice informuje właścicieli psów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

„…§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego;

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożeń sanitarnych lub zagrożeń bezpieczeństwa osób trzecich, a także szkód i uciążliwości dla otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, ma obowiązek zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczką ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES”, „PIES RASY AGRESYWNEJ” lub o podobnej treści.

WŁAŚCICIEL  PSA:

który nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa podlega karze grzywny do 250 zł,

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa.

Wójt Gminy

(-) Władysław Gołębiowski

Podstawa prawna:

- Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice (Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2016 r.), rozdz. 6.

- Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o ochronie zwierząt

- Ustawa z dnia 03 lipca 2015 r. Kodeks wykroczeń (art. 77)

 

Strona 5 z 113

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

Wybory uzupełniające i referendum 2016

Banery


Gmina Marcinowice