poniedziałek, 24 września 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Nasze przedszkole otwarte Przedszkole – to długo wyczekiwana inwestycja w gminie Marcinowice. W czwartek 13 września 2018 r. pierwsze publiczne przedszkole zostało uroczyście otwarte.  
Pół wieku razem Alina i Kazimierz Kowalewscy, mieszkańcy gminy Marcinowice świętowali 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Marcinowiny bezpłatny informator - wrzesień 2018 Nowy egzemplarz bezpłatnego informatora Marcinowiny!
Ruszył montaż siłowni Rozpoczęły się prace nad instalacją siłowni zewnętrznych. Jako pierwsza zamontowana została siłownia na boisku w Mysłakowie.
NEWS:

Festyn Rodzinny św. Krzysztofa

 

Stypendia Wójta Gminy Marcinowice rozdane

W dniu 18 lipca 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Wójta Gminy Marcinowice.

Więcej: Stypendia Wójta Gminy Marcinowice rozdane

 

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 20 lipca 2018 r.  o godz. 13:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XLVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

 

Zebranie wiejskie w Wirkach

Zwołuje się zebranie wiejskie w Wirkach w sprawie funduszu sołeckiego, które odbędzie się w dniu 23.07.2018 (poniedziałek) o godz. 19:00

Miejsce zebrania: Orlik Wirki

 

Sołtys Wsi Wirki

 

Informacja dla rolników - akcyza

UWAGA ROLNICY!

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 r.

Drugi termin składania wniosków:

od 1 do 31 sierpnia 2018 r. - wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z imiennymi fakturami VAT dokumentującymi zakup  oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Marcinowicach w pok. nr 3 na parterze.

Wnioski dostępne będą u Sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl

WNIOSEK (do pobrania)

 

Nabory do programów dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory do działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Badania na rynek

Działanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych produktów, w oparciu o wyniki prac badawczo - rozwojowych.

W ramach działania zostały ogłoszone dwa konkursy, w tym jeden dedykowany przedsiębiorcom z miast średnich.

Nabór wniosków w III rundzie konkursu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek

Więcej: Nabory do programów dla przedsiębiorców

 

„Nawzajem sobie potrzebni” – program edukacji do starości

W okresie od marca do czerwca br. w gminie Marcinowice realizowany był program edukacyjny pn. „Nawzajem sobie potrzebni”. Celem programu było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że starość to naturalna faza w życiu każdego człowieka, że kontakt z osobami starszymi wnosi wiele korzyści dla młodszych pokoleń, że ważna jest wrażliwość na potrzeby seniorów, że dzieci, rodzice i dziadkowie mogą żyć ze sobą, a nie obok siebie.

Więcej: „Nawzajem sobie potrzebni” – program edukacji do starości

 

Renowacja zabytkowych świątyń w gminie Marcinowice

W ramach środków pozyskanych z Aglomeracji Wałbrzyskiej odrestaurowano już trzy zabytkowe kościoły: kościół pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Szczepanowie, kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Zebrzydowie. Wkrótce rozpoczną się prace remontowe w kościele pw. Michała Archanioła w Wirach.

Więcej: Renowacja zabytkowych świątyń w gminie Marcinowice

 

Godziny przyjęć interesantów w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informuję, że na miesiąc lipiec br. ustalono godziny urzędowania i godziny przyjęć interesantów w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach według poniższego harmonogramu:

Harmonogram

Więcej: Godziny przyjęć interesantów w Publicznym Przedszkolu w Marcinowicach

 

Konsultacje społęczne „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

Wójt Gminy Marcinowice serdecznie zaprasza do udziału w powiatowych konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030” .

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. w godz. 11.00- 13.00 w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49  w Sali Narad USC. Poprowadzone zostanie przez pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji do projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

W załączeniu:
- projekt „Strategii Rozwoju Sudety 2030”,
- informacja „Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030 i jaką rolę pełni”.

 

Strona 4 z 138

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

 • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
 • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice