wtorek, 19 marca 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

UWAGA PRODUCENCI ROLNI!

Wójt Gminy Marcinowice przypomina o upływającym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski będą przyjmowane do czwartku 28.02.2019 r.  (pokój nr 11).

Druki do pobrania w załączeniu:

1)    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego[kliknij]

2)    Oświadczenie o użytkowaniu gruntów rolnych (dla osób, które dzierżawią grunty rolne)[kliknij]

Więcej: Upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

 

Bezpłatne szkolenia dla rolników

BEZPŁATNE  SZKOLENIA

DLA ROLNIKÓW

 

Informujemy,  że w  l kwartale 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Marcinowice, zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla rolników z terenu Gminy Marcinowice:

- w dniu 27.02.2019 r., o godzinie 10.00 – szkolenie pn. „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z dyrektywą azotanową.”

- w dniu 13.03.2019 r., o godzinie 10.00 (Świetlica Wiejska w Marcinowicach)– szkolenie pn. „Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 – w tym zasady wypełniania wniosków.”

Szkolenia poprowadzą specjaliści z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Świdnicy oraz oddziału regionalnego ARMiR w Świdnicy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. porady są udzielane każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

 

Sport w gminie Marcinowice-zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie osoby, które aktywnie uczestniczą działaniach sportowych gminy Marcinowice we wtorek 26 lutego o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Marcinowice. Spotkanie związane będzie z planami rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach w zakresie sportu od roku 2020. Będzie to czas na zaprezentowanie swoich planów, przemyśleń oraz ustalenie wstępnego kalendarza wydarzeń na przyszły rok kalendarzowy.

Zapraszamy!

 

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.

Treść ogłoszenia do pobrania [kliknij]

Więcej: Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

E-dowody

INFORMACJA o e-dowodach

 

 

Z dniem 4   MARCA  2019r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2019r.,poz. 60) wdrażająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdza tożsamość, obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie ( awersie) e-dowodu jest numer CAN.  Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN jest potrzebny, by skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Jeżeli osoba chce używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze lub później w dowolnym urzędzie gminy, może ustalić kody PIN :
- do logowania – PIN 1 ( zwiera 4 cyfry)
- do składania podpisu osobistego – PIN 2 ( zawierający 6 cyfr)

Jeżeli  osoba  chce posiadać podpis osobisty w  e-dowodzie, musi to zaznaczyć na wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Osoba również  otrzyma kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e- dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.   E -dowód umożliwia m.in.:
- logowanie do portali administracji publicznej ( np. ePUAP),
- elektroniczne podpisywanie dokumentów ( podpis osobisty),
- korzystanie z automatycznych bramek granicznych ( np. na lotniskach.)

WAŻNE!   -  Jeśli   osoba  posiada  nadal ważny dowód osobisty- nie musi go wymieniać.

WÓJT GMINY

STANISŁAW LEŃ

 

Zebranie - Wirki

INFORMACJA

ZWOŁUJE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W SPRAWIE

PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WIRKI,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.02.2019 r.

PIERWSZY TERMIN ZEBRANIA – GODZ. 1800

W PRZYPADKU BRAKU KWORUM ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ

W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 1815

MIEJSCE ZEBRANIA –  ŚWIETLICA WIEJSKA

SOŁTYS WSI WIRKI

TERESA MICHALAK

 

Wybory sołtysa – znamy wyniki

W gminie Marcinowice zakończyły się wybory nowych sołtysów i rad sołeckich na czteroletnią kadencję 2019-2023.


 

Więcej: Wybory sołtysa – znamy wyniki

 

Informacja

INFORMACJA

W piątek 1 MARCA 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych w związku z wdrożeniem nowej aplikacji do nowych e-dowodów.

W związku z powyższym:

- wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać tylko do godz.: 11:00,

- odbiór spersonalizowanych dowodów osobistych tylko do godz.: 11:00.

 

Wójt Gminy Marcinowice

Stanisław Leń

 

IV Sesja Rady Gminy Marcinowice

Więcej na: www.posiedzenia.pl/marcinowice

 

Strona 3 z 154

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice