piątek, 22 lutego 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Nowe place zabaw w Gminie Marcinowice

W ubiegłym tygodniu ruszył montaż placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice. Prace rozpoczęto od miejscowości Gola Świdnicka, gdzie przy niedawno wyremontowanej świetlicy wiejskiej powstanie kompleks zabawowy dla najmłodszych mieszkańców wsi. Środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu Gminy Marcinowice w ramach funduszu sołeckiego. Do montażu przygotowują się Mysłaków, Marcinowice, Tąpała, Śmiałowice. Dodatkowe elementy zostaną również zamontowane na placu zabaw w Chwałkowie. Gmina Marcinowice jest w trakcie realizacji projektu pn.” Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Biała” w ramach dofinansowania ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 Leader . Łączna wartość projektu to kwota ponad 20 tys. zł.

 

Więcej: Nowe place zabaw w Gminie Marcinowice

 

Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Marcinowice przeprowadzonego w dniach 01-15 czerwca br. wytypowano 3 kandydatów:
1. Pani Karolina Paterak
2. Pani Janina Stawicka
3. Pani Hermina Tynda
Kandydaci na rachmistrza spisowego w dniach 16-19 lipca przejdą szkolenie i przystąpią do egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu złożą przyrzeczenie rzetelnego wykonywania obowiązków i zachowania tajemnicy statystycznej.Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy - zlecenia podpisanej z Wojewódzkim Komisarzem Spisowym - DyrektoremUrzędu Statystycznego w Szczecinie. Rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 9 – 23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis rolny)

 

Szacunki strat po powodzi na terenie gminy


W poniedziałek 14 czerwca w Urzędzie Gminy w Marcinowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z sołtysami i radnymi Gminy Marcinowice. Na spotkaniu obecny był Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa , Pani Bożena Spychała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Odział w Świdnicy, przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Marcinowice. Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z przeprowadzoną akcją powodziową , a przede wszystkim usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w dniach 09-10 czerwca na terenie Gminy Marcinowice oraz szacunkiem strat w infrastrukturze i ustaleniem jej właścicieli. O ile tytuł własności w infrastrukturze drogowej nie budzi wątpliwości o tyle na temat własności rowów i cieków wodnych wywiązała się burzliwa dyskusja. Zebrani sołtysi i radni otrzymali informację, iż DZM i UW we Wrocławiu Oddział w Świdnica na terenie Gminy Marcinowice posiada w administracji 4 cieki : Czarna Woda (obręby Strzelce , Szczepanów, Zebrzydów, Mysłaków , Wiry), Dryżyna (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka), Sadowa (obręby Chwałków, Biała, Sady) i Wieprzówka (Wiry, Mysłaków, Tapadła) o łącznej długości 31,2 km. Znaczna większość rowów na terenie Gminy Marcinowice zostaje pod administracją Starosty Powiatu Świdnickiego zgodnie z informacją z rejestru gruntów. Przedstawiciele wymienionych instytucji zobowiązali się do zgłoszenia strat powstałych w wymienionej infrastrukturze do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wspólnie z przedstawicielami Służby Drogowej Powiatu świdnickiego wziął udział w szacowaniu strat w infrastrukturze należącej do starostwa powiatowego.

 

Więcej: Szacunki strat po powodzi na terenie gminy

 

Powódź w Gminie Marcinowice

W dniu 09 czerwca br. na terenie Gminy Marcinowice w godzinach południowych wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych ( opad deszczu i gradu ) nastąpiło znaczne podniesienie stanu wód w potokach Czarna Woda, Wieprzówka, potok Sadowa, oraz duży spływ wód powierzchniowych ze wzniesień i okolicznych pól. Ok. godz. 14.30 Wójt zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy Marcinowice podjął działania odnośnie zapewnienia transportu piasku i wydawania worków. O godzinie 16.00 został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy. Woda wdarła się i dokonała zniszczeń w miejscowościach Wiry, Wirki, Sady, Mysłaków, Biała, Kątki, Zebrzydów, Chwałków, Szczepanów, Strzelce.Zniszczeniu uległy drogi,rowy, przepusty gminne i powiatowe. Zalanych zostało kilkadziesiąt gospodarstw podtopionych kilkadziesiąt domów i gospodarstw., - Mysłaków- droga powiatowa Mysłaków - Wiry w godzinach popołudniowych został zablokowana do chwili opadnięcia stanu wód i usunięcia zamulenia i konarów naniesionych przez wody opadowe spływające z pól. Zostało zniszczonych wiele upraw rolnych. W chwili obecnej w Wirach, Wirkach, Chwałkowie sytuacja wróciła do normy, woda spływa rowami melioracyjnymi i potokiem Sadowa. Potok Czarna Woda w miejscowości Zebrzydów wrócił do koryta. Powoli stan potoku obniża się i wraca do koryta w miejscowościach Szczepanów i Strzelce. Jednakże w miejscowościach Szczepanów i Strzelce pozostają liczne zastoiska wodne.
Alarm powodziowy został odwołany 10 czerwca o godzinie 09.30

 

Więcej: Powódź w Gminie Marcinowice

 

104-lata Pani Anieli Fiołek mieszkanki Gminy Marcinowice

W miniony poniedziałek 07 czerwca Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odwiedził najstarszą mieszkankę Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego Panią Anielą Fiołek.Dokładnie 104 lata temu – 5 czerwca 1906 roku w Józefówce - urodziła się Pani Aniela, najstarsza mieszkanka Wirek.Z okazji tego pięknego Jubileuszu Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Zastępca Wójta Jadwiga Ziarnowska oraz Sołtys wsi Wirki Teresa Michalak złożyli Szanownej Jubilatce, w imieniu władz samorządowych i lokalnej społeczności, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, dużo radości i spokoju na kolejne lata, a rodzinie serdeczne podziękowania za opiekę i troskę. Pani Aniela przyjechała do Wirek w 1967 roku, gdzie wraz z mężem Tomaszem prowadziła gospodarstwo rolne. Spotkanie w rodzinnym gronie, przy urodzinowym torcie i kawie, było chwilą na wspomnienia i refleksje.

 

Więcej: 104-lata Pani Anieli Fiołek mieszkanki Gminy Marcinowice

 

Dary dla powodzian

W Gminie Marcinowice zakończyła się zbiórka darów dla powodzian. Choć miała trwać do 30 maja, zainteresowanie pomocą było tak duże, że przedłużono czas trwania zbiórki do 01 czerwca. Mieszkańcy gminy odpowiadając na apel Wójta Jerzego Guzika wykazali się wielką hojności i złożyli ponad 3 tony darów: żywności, wody środków czystości, odzieży. Zgromadzono również środki finansowe w kwocie 6814,54 zł, których zbiórkę przeprowadzono w szkołach, wśród radnych, sołtysów, pracowników urzędu i kierowników jednostek. Wzorem ubiegłego roku mieszkańcy Mysłakowa i Sadów przekazali kwotę 1 tys. zł z dochodu jaki uzyskali ze zorganizowanego festynu parafialnego.Dary 02 czerwca zostały przekazana do Gminy Wietrzychowice w Województwie Małopolskim, gdzie pod wodą znalazło się kilkadziesiąt domów i gospodarstw. Akcja zbiórki darów powiodła się dzięki pomocy i ogromnemu zaangażowaniu sołtysów, radnych, dyrektorów szkół. Serdeczne podziękowania kierujemy do przedsiębiorców i właścicieli sklepów, gdzie wystawiane były kosze, w których każdy mógł zostawić produkty dla powodzian. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji i złożyli dary. Wiele z tych osób było dotkniętych przez ubiegłoroczną powódź jaka miała miejsce na terenie Gminy Marcinowice, po której straty w samej infrastrukturze oszacowano na ponad 5 mln zł, a usuwanie ich w dalszym ciągu trwa.

 

INFORMACJA

DECYZJA Nr 5/2010
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 01.06.2010 roku

w sprawie ogłoszenia stanów zagrożenia przeciwpowodziowego


Z uwagi na niekorzystne prognozy hydrologiczno-meteorologiczne i możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego, na obszarze województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009r.) ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 02.06.2010r. od godziny 6.00, na obszarze powiatów : kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, świdnickiego, polkowickiego, oleśnickiego, milickiego, miasta Jelenia Góra i Legnica.Utrzymuję stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatow: oławskiego, wrocławskiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego, głogowskiego i miasta Wrocławia.

 

Pomóżmy powodzianom

Na terenie Gminy Marcinowice trwa akcja zbiórki środków finansowych, żywności, wody, środków czystości dla ludzi dotkniętych przez powódź. Akcja trwa do 30 maja. Zainteresowanie pomocą dla powodzian jest tak duże, że nie wyklucza się przedłużenia terminu trwania zbiórki darów. W poniedziałek Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik spotkał się z sołtysami i radnymi, którzy zadeklarowali swą pomoc. Już w tym dniu zgromadzeni sołtysi i radni przekazali środki finansowe na ten cel. Do akcji przyłączyły się również szkoły, gdzie już od poniedziałku trwa zbiórka darów. Pomoc w akcji oferują również rolnicy, przedsiębiorcy i właściciele sklepów, gdzie wystawiane są kosze, w których każdy może zostawić produkty dla powodzian. Wzorem ubiegłego roku Rada Parafialna Mysłaków zadeklarowała chęć przekazania kwoty 1 tys. zł z dochodu jaki uzyskali ze zorganizowanego w ubiegłą niedzielę festynu w Sadach. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przyłączenia się do akcji i wparcie potrzebujących. Dary można składać u sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice, w szkołach oraz w sklepach i placówkach, które przyłączyły się do akcji.

 

Otwarcie świetlicy w Zebrzydowie.

W scenerii bajkowego świata krasnali otwarta została świetlica wiejska w Zebrzydowie. Dzieci z Niepublicznej Szkoły w Zebrzydowie przebrane w piękne bajkowe stroje przedstawiły program artystyczny, a Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” rozbawiło zebranych przygotowanym repertuarem. Na otwarcie przybył wyjątkowy gość Pani Anna Zalewska Poseł na Sejm RP. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz z Panią Poseł, Ks. Proboszczem, Panią Sołtys, Panią Dyrektor Szkoły oraz Radnymi. Pani Krystyna Grum Sołtys wsi Zebrzydów złożyła serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Marcinowice Jerzemu Guzkowi za stworzenie pięknych warunków do spotkań mieszkańcom Zebrzydowa i uczniom pobliskiej szkoły. Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie trwały kilka tygodni i obejmowały kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń: wykonanie nowej instalacji elektrycznej, położenie glazury, modernizacja centralnego ogrzewania, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, zabezpieczenie i odnowienie schodów przy drzwiach wejściowych do budynku i wyłożenie kostką brukową chodnika przed świetlicą. Koszt prac to ponad 70 tys. zł. Rada Sołecka w ramach funduszu sołeckiego ( ponad 14 tys. zł ) zakupiła część wyposażenie do pomieszczeń świetlicy. Na zakup dodatkowego wyposażenie Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Osi 4 Leader, 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Małe projekty”.

 

Dofinansowanie remontu dróg powiatowych

Już coraz bliżej do rozpoczęcia prac remontowych przy drodze powiatowej Śmiałowice –Marcinowice. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik w pierwszych dniach maja podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Świdnickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice- Śmiałowice oraz drogi nr 2886D w Śmiałowicach” Na mocy porozumienia Gmina Marcinowice przekaże Powiatowi Świdnickiemu 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi i chodników oraz 450 tys. zł na wykonanie inwestycji. Powiat Świdnicki zobowiązał się do zgłoszenia zadania w ramach naboru wniosków do programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. To już kolejna partnerska inwestycja Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego. Pierwsza „Remont nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej Nr 2899D Strzelce –Chwałków” jest w tracie realizacji. Gmina Marcinowice udzieliła Powiatowi Świdnickiemu na realizację tej inwestycji pomocy w kwocie 150 tys. zł. Zły stan techniczny nawierzchni tego odcinka drogi uzasadnił przeprowadzenie remontu wraz z przebudową. Na realizację zadania Powiat Świdnicki złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 autorstwa Ministra Grzegorza Schetyny.Gmina Marcinowice jest w tracie ogromnej inwestycji jaką jest kanalizowanie gminy, co jednak nie przeszkadza prowadzeniu rozmów partnerskich i dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych. Wójt Gmina Marcinowice Jerzy Guzik jest otwarty na współpracę z powiatem przy kolejnych dwóch drogach: bardzo zniszczonej drogi Kątki –Wirki, gdzie gmina również ma zabezpieczone środki na dofinansowanie inwestycji oraz Szczepanów- Gola Świdnicka, gdzie przy rozmowach uczestniczy prywatny przedsiębiorca ( porozumienie jest w trakcie opracowywania).

 

Więcej: Dofinansowanie remontu dróg powiatowych

 

Strona 140 z 152

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice