piątek, 26 kwietnia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Promesa na budowę obiektów kulturalnych w Strzelcach i Tworzyjanowie
Znamy sołtysów w 8 miejscowościach gminy Marcinowice
Nowe zobowiązania dla rolników w związku z dyrektywą azotanową Od 26 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie wprowadzające tzw. „Program azotanowy”.  
Rekrutacja Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Marcinowice
 
NEWS:

Kolejna promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kolejną promesę przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych odebrał Wójt Gminy Jerzy Guzik 20 lipca br. Promesa opiewa na kwotę 646.000,00 zł i w całości będzie przeznaczona na naprawę dróg zniszczonych po ubiegłorocznych powodziach. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgłoszono pięć zadania, które wymagają pilnej realizacji. Pozyskane środki pozwolą wykonać przynajmniej część z nich. Łącznie w tym roku otrzymano środki w kwocie 1.146.000,00 zł.

 

Realizowane inwestycje na terenie Gminy Marcinowice

Okres wakacyjny to czas realizacji wielu inwestycji na terenie naszej gminy. Obecnie prowadzone są dwa zadania powodziowe polegające na odbudowie i modernizacji dróg zniszczonych po ubiegłorocznych powodziach w Sadach i Wirach. Ogłoszony jest przetargu na odbudowę kolejnej drogi powodziowej w Chwałkowie.
Rozpoczęła się jedna z większych tegorocznych inwestycji na terenie gminy Marcinowice tj. budowa świetlicy w Chwałkowie.
Ogłoszony jest również przetarg na zakup samochodu strażackiego.

Więcej: Realizowane inwestycje na terenie Gminy Marcinowice

 

Stypendia Szkolene 2011

86 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Marcinowice 18 lipca br. odebrało gratulacje i stypendia ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Marcinowice. Stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymało 37 uczniów, sportowe 31, artystyczne 8 oraz 10 uczniów, których nagrodzono za osiągnięcia w kilku dziedzinach jednocześnie. W tym roku na ten cel Wójt Gminy Marcinowice przeznaczył kwotę ponad 22 tys. zł. Wójt Jerzy Guzik złożył uczniom gratulacje i życzył dalszych sukcesów. Rodzicom i nauczycielom podziękował za trud włożony w wychowanie i edukację oraz wszystkim zebranym życzył udanych i bezpiecznych wakacji.

 

Więcej: Stypendia Szkolene 2011

 

Budowa świetlicy w Chwałkowie

Jedna z większych tegorocznych inwestycji- budowa świetlicy w Chwałkowie rozpoczęła.
Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik 05 lipca br. podpisał umowę z Zakładem Ogólnobudowlanym TRANSPORT -Arkadiusz Broński na budowę świetlicy wraz z placem zabaw w miejscowości Chwałków. Wartość inwestycji wynosi 700.696,92 zł i realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota dofinansowania wyniesie ok. 427 tys. zł. Zakończenie inwestycji planuje się w czerwcu 2012r.  Cały projekt zakłada budowę świetlicy z zapleczem kuchennym, sanitariatami i pomieszczeniem gospodarczo –technicznym wraz z wyposażeniem. Budynek zlokalizowany jest na dużej działce, która będzie ogrodzona i oświetlona. Przewiduje się również budowę parkingu i drogi wewnętrznej, obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi. Za świetlicą znajdować się będzie plac zabaw. W rezultacie mieszkańcy Chwałkowa będą mieli świetlicę na miarę dzisiejszych czasów.

Więcej: Budowa świetlicy w Chwałkowie

 

Umowa na budowę Orlika podpisana

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik 06 lipca br. podpisał umowę z Konsorcjum: Lider  DABRO-BAU S.J. oraz partner DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” w Wirkach”.
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, do którego zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło właśnie te konsorcjum, które zadeklarowało wykonanie zadanie za kwotę brutto 987.000,00 zł.
Inwestycja ruszy już w lipcu, a jej zakończenie planuje się w październiku br.
Orlik będzie posiadał zaplecze sanitarne oraz parking na ok. 20 samochodów. Boisko będzie ogrodzone, oświetlone i dostępne dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie.
Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Samorządu Wojewódzkiego w kwocie ok.  325 000,00 zł oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie ok. 464 000,00 zł.
 

Kolejne place zabaw w naszej gminie

W ostatnim czasie w miejscowościach Szczepanów, Kątki i Krasków zamontowano nowe elementy placów zabaw. Pojawiły się tam bujaki, huśtawki, konik oraz zestawy zabawowe. To już kolejne miejsca, które powstają z myślą o najmłodszych mieszkańcach Gminy Marcinowice. Zamontowano również dodatkowe elementy w miejscowości Tworzyjanów. Kolejne place zabaw powstaną w Sadach i Wirach. W miejscowościach Marcinowice, Gola Świdnicka oraz Tąpadła w najbliższym czasie zostaną doposażone istniejące place zabaw o dodatkowe elementy. Zamontowane urządzenia kosztowały ponad 23 tyś zł. Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

 

Więcej: Kolejne place zabaw w naszej gminie

 

Uwaga! Zmiany w działalności gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. W miejsce dotychczasowego formularza Rozpocznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi ona rozrzucone po całej Polsce rejestry zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą prowadzone obecnie przez urzędy miast i gmin. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (wchodzą w życie z dniem 1 lipca  2011.

Więcej: Uwaga! Zmiany w działalności gospodarczej

 

Nowy chodnik w Gruszewie

W czerwcu b.r.  odbył się odbiór chodnika w miejscowości Gruszów. Chodnik został wykonany od skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową aż do posesji Nr 7. Łącznie 80m.  Koszt został pokryty z budżetu Gminy Marcinowice przy czym połowa to środki z Funduszu Sołeckiego, które Rada Sołecka miejscowości Gruszów przeznaczyła na budowę chodnika. Wysokość Funduszu Sołeckiego dla miejscowości wynosiła ok. 7 tyś. zł. Widząc dużą aktywność i zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości Wójt Gminy Marcinowice postanowił zwiększyć kwotę na budowę chodnika i dodał drugie 7 tyś zł ze środków własnych.

 

Akacjowe śpiewanie pod Ślężą

26 czerwca br. już po raz drugi w Kątkach odbyła się impreza pod nazwą: „Akacjowe Śpiewanie pod Ślężą. Na scenie wystąpiło dwanaście zespołów w tym: Akacjowe Śpiewule, Jarzębina, Polanie, Alebabki, Listek Koniczyny, Cord, Macieje, Kądziołeczka, Niespodzianka, Cicha Woda, Sąsiadeczki i Sobótczańska Biesiada. Łącznie na scenie wystąpiło ok 180 osób. Każdy z zespołów zaprezentował po cztery utwory. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobny upominek. Pomimo, że aura nie należała do najpiękniejszej to nie zabrakło dobrej muzyki, śpiewów i tańców.
Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera zachęcająca wszystkich obecnych do wspólnej zabawy. Nie zabrakło również dobrego jedzenia. Ogromnym powodzeniem cieszyły się dania kuchni wiejskiej: pierogi, bigos, krokiety czy ciasta domowego wypieku. Głównym organizatorem imprezy był zespół Akacjowe Śpiewule.
Serdecznie zapraszamy do udziału w barwnej imprezie już za rok, a wcześniej w ostatnią niedzielę sierpnia na Dożynki Gminne również w Kątkach.

 

Podziękowania

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik składa najserdeczniejsze podziękowania  Pani Barbarze Zwolak – dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zebrzydowie za wszystkie lata pracy, za nauczanie i wychowywanie naszych dzieci, za kreowanie postaw i wartości etyczno-moralnych dzieci i młodzieży. Dziękuję nauczycielom i gronu pedagogicznemu, którzy uczestniczyli i wspierali uczniów w trudzie zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Podziękowania kieruję również do pracowników szkoły, którzy dbali o administrację, budynek i pomieszczenia szkolne.

Więcej: Podziękowania

 

Strona 137 z 158

WYSZUKIWARKA

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Wybory do Europarlamentu

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice