poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Jak zagospodarować budynek po byłej szkole podstawowej w Wirach?? [ANKIETA] Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od tego czasu trzykondygnacyjny budynek po byłej szkole należący do Gminy Marcinowice stoi pusty.

Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym UWAGA ROLNICY – ZMIANA W PODATKU AKCYZOWYM!
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
NEWS:

104-lata Pani Anieli Fiołek mieszkanki Gminy Marcinowice

W miniony poniedziałek 07 czerwca Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odwiedził najstarszą mieszkankę Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego Panią Anielą Fiołek.Dokładnie 104 lata temu – 5 czerwca 1906 roku w Józefówce - urodziła się Pani Aniela, najstarsza mieszkanka Wirek.Z okazji tego pięknego Jubileuszu Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Zastępca Wójta Jadwiga Ziarnowska oraz Sołtys wsi Wirki Teresa Michalak złożyli Szanownej Jubilatce, w imieniu władz samorządowych i lokalnej społeczności, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, dużo radości i spokoju na kolejne lata, a rodzinie serdeczne podziękowania za opiekę i troskę. Pani Aniela przyjechała do Wirek w 1967 roku, gdzie wraz z mężem Tomaszem prowadziła gospodarstwo rolne. Spotkanie w rodzinnym gronie, przy urodzinowym torcie i kawie, było chwilą na wspomnienia i refleksje.

 

Więcej: 104-lata Pani Anieli Fiołek mieszkanki Gminy Marcinowice

 

Dary dla powodzian

W Gminie Marcinowice zakończyła się zbiórka darów dla powodzian. Choć miała trwać do 30 maja, zainteresowanie pomocą było tak duże, że przedłużono czas trwania zbiórki do 01 czerwca. Mieszkańcy gminy odpowiadając na apel Wójta Jerzego Guzika wykazali się wielką hojności i złożyli ponad 3 tony darów: żywności, wody środków czystości, odzieży. Zgromadzono również środki finansowe w kwocie 6814,54 zł, których zbiórkę przeprowadzono w szkołach, wśród radnych, sołtysów, pracowników urzędu i kierowników jednostek. Wzorem ubiegłego roku mieszkańcy Mysłakowa i Sadów przekazali kwotę 1 tys. zł z dochodu jaki uzyskali ze zorganizowanego festynu parafialnego.Dary 02 czerwca zostały przekazana do Gminy Wietrzychowice w Województwie Małopolskim, gdzie pod wodą znalazło się kilkadziesiąt domów i gospodarstw. Akcja zbiórki darów powiodła się dzięki pomocy i ogromnemu zaangażowaniu sołtysów, radnych, dyrektorów szkół. Serdeczne podziękowania kierujemy do przedsiębiorców i właścicieli sklepów, gdzie wystawiane były kosze, w których każdy mógł zostawić produkty dla powodzian. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji i złożyli dary. Wiele z tych osób było dotkniętych przez ubiegłoroczną powódź jaka miała miejsce na terenie Gminy Marcinowice, po której straty w samej infrastrukturze oszacowano na ponad 5 mln zł, a usuwanie ich w dalszym ciągu trwa.

 

INFORMACJA

DECYZJA Nr 5/2010
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 01.06.2010 roku

w sprawie ogłoszenia stanów zagrożenia przeciwpowodziowego


Z uwagi na niekorzystne prognozy hydrologiczno-meteorologiczne i możliwości wystąpienia zagrożenia powodziowego, na obszarze województwa dolnośląskiego, na podstawie art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009r.) ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe z dniem 02.06.2010r. od godziny 6.00, na obszarze powiatów : kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, bolesławickiego, złotoryjskiego, jaworskiego, świdnickiego, polkowickiego, oleśnickiego, milickiego, miasta Jelenia Góra i Legnica.Utrzymuję stan alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatow: oławskiego, wrocławskiego, trzebnickiego, średzkiego, wołowskiego, legnickiego, lubińskiego, górowskiego, głogowskiego i miasta Wrocławia.

 

Pomóżmy powodzianom

Na terenie Gminy Marcinowice trwa akcja zbiórki środków finansowych, żywności, wody, środków czystości dla ludzi dotkniętych przez powódź. Akcja trwa do 30 maja. Zainteresowanie pomocą dla powodzian jest tak duże, że nie wyklucza się przedłużenia terminu trwania zbiórki darów. W poniedziałek Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik spotkał się z sołtysami i radnymi, którzy zadeklarowali swą pomoc. Już w tym dniu zgromadzeni sołtysi i radni przekazali środki finansowe na ten cel. Do akcji przyłączyły się również szkoły, gdzie już od poniedziałku trwa zbiórka darów. Pomoc w akcji oferują również rolnicy, przedsiębiorcy i właściciele sklepów, gdzie wystawiane są kosze, w których każdy może zostawić produkty dla powodzian. Wzorem ubiegłego roku Rada Parafialna Mysłaków zadeklarowała chęć przekazania kwoty 1 tys. zł z dochodu jaki uzyskali ze zorganizowanego w ubiegłą niedzielę festynu w Sadach. Serdecznie wszystkich zachęcamy do przyłączenia się do akcji i wparcie potrzebujących. Dary można składać u sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice, w szkołach oraz w sklepach i placówkach, które przyłączyły się do akcji.

 

Otwarcie świetlicy w Zebrzydowie.

W scenerii bajkowego świata krasnali otwarta została świetlica wiejska w Zebrzydowie. Dzieci z Niepublicznej Szkoły w Zebrzydowie przebrane w piękne bajkowe stroje przedstawiły program artystyczny, a Koło Gospodyń Wiejskich „Akacjowe Śpiewule” rozbawiło zebranych przygotowanym repertuarem. Na otwarcie przybył wyjątkowy gość Pani Anna Zalewska Poseł na Sejm RP. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz z Panią Poseł, Ks. Proboszczem, Panią Sołtys, Panią Dyrektor Szkoły oraz Radnymi. Pani Krystyna Grum Sołtys wsi Zebrzydów złożyła serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Marcinowice Jerzemu Guzkowi za stworzenie pięknych warunków do spotkań mieszkańcom Zebrzydowa i uczniom pobliskiej szkoły. Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Zebrzydowie trwały kilka tygodni i obejmowały kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń: wykonanie nowej instalacji elektrycznej, położenie glazury, modernizacja centralnego ogrzewania, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki drzwiowej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, zabezpieczenie i odnowienie schodów przy drzwiach wejściowych do budynku i wyłożenie kostką brukową chodnika przed świetlicą. Koszt prac to ponad 70 tys. zł. Rada Sołecka w ramach funduszu sołeckiego ( ponad 14 tys. zł ) zakupiła część wyposażenie do pomieszczeń świetlicy. Na zakup dodatkowego wyposażenie Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Osi 4 Leader, 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Małe projekty”.

 

Dofinansowanie remontu dróg powiatowych

Już coraz bliżej do rozpoczęcia prac remontowych przy drodze powiatowej Śmiałowice –Marcinowice. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik w pierwszych dniach maja podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Świdnickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Marcinowice Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice- Śmiałowice oraz drogi nr 2886D w Śmiałowicach” Na mocy porozumienia Gmina Marcinowice przekaże Powiatowi Świdnickiemu 50 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi i chodników oraz 450 tys. zł na wykonanie inwestycji. Powiat Świdnicki zobowiązał się do zgłoszenia zadania w ramach naboru wniosków do programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. To już kolejna partnerska inwestycja Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego. Pierwsza „Remont nawierzchni ze wzmocnieniem podbudowy drogi powiatowej Nr 2899D Strzelce –Chwałków” jest w tracie realizacji. Gmina Marcinowice udzieliła Powiatowi Świdnickiemu na realizację tej inwestycji pomocy w kwocie 150 tys. zł. Zły stan techniczny nawierzchni tego odcinka drogi uzasadnił przeprowadzenie remontu wraz z przebudową. Na realizację zadania Powiat Świdnicki złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 autorstwa Ministra Grzegorza Schetyny.Gmina Marcinowice jest w tracie ogromnej inwestycji jaką jest kanalizowanie gminy, co jednak nie przeszkadza prowadzeniu rozmów partnerskich i dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych. Wójt Gmina Marcinowice Jerzy Guzik jest otwarty na współpracę z powiatem przy kolejnych dwóch drogach: bardzo zniszczonej drogi Kątki –Wirki, gdzie gmina również ma zabezpieczone środki na dofinansowanie inwestycji oraz Szczepanów- Gola Świdnicka, gdzie przy rozmowach uczestniczy prywatny przedsiębiorca ( porozumienie jest w trakcie opracowywania).

 

Więcej: Dofinansowanie remontu dróg powiatowych

 

Umowa na dofinansowanie budowy oświetlenia podpisana

17 maja br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik oraz Skarbnik Irena Wygoda podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chwałków ( etap I ) i Śmiałowice”. Kwota dofinansowania to ponad 147 tys. zł. co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Gmina Marcinowice złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Osi 4 Leader, 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Odnowa i rozwój wsi”. Przetarg na realizacje zadania został już ogłoszony i rozstrzygnięty. Wykonawcy są w trakcie realizacji zadanie. Spodziewany termin zakończenia prac to połowa czerwca br. Zadanie zostanie w całości sfinansowane z budżetu gminy i następnie po złożeniu wniosku o płatność nastąpi zgodnie z umową zwrot części poniesionych wydatków. To już kolejna umowa o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, którą władze Gminy Marcinowice podpisały w tym roku (w lutym br. została podpisana umowa na 4 mln zł na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej).

 

Więcej: Umowa na dofinansowanie budowy oświetlenia podpisana

 

Badania mammograficzne w Gminie Marcinowice

Ponad 60 kobiet z terenu Gminy Marcinowice skorzystało z bezpłatnych badań mammograficznych wykonanych w ramach Programu NFZ. Badania przeprowadzone zostały 13 maja w Marcinowicach. Było to możliwe dzięki współpracy Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z firmą FADO S.A. Centrum Usług Medycznych. Firma dysponująca mammobusem przeprowadza bezpłatne badania mammograficzne kobiet w wieku 50-69 roku życia. W Gminie Marcinowice autobus był do dyspozycji pacjentek jeden dzień na parkingu przy Urzędzie Gminy. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług medycznych jakie są stale świadczone w Marcinowicach. W Marcinowicach funkcjonuje gabinet stomatologiczny, ginekologiczny i rehabilitacyjny, którego koszt funkcjonowania pokrywany jest z budżetu gminy. Usługi stomatologiczne i ginekologiczne świadczone są przez doświadczonych specjalistów z Wrocławia.

 

Więcej: Badania mammograficzne w Gminie Marcinowice

 

Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3 Maja

Jak co roku, z okazji Dnia Strażaka i Święta Konstytucji 3 Maja , na stadionie w Marcinowicach odbyła się uroczystość z licznym udziałem strażaków, zaproszonych gości i mieszkańców gminy Marcinowice. Rozpoczęto obchody uroczystą mszą świętą koncelebrowaną. Przewodniczył eucharystii i wygłosił patriotyczne kazanie ksiądz Marian Lewandowski. W celebrze uczestniczyli również księża: Tadeusz Dudek, Adam Woźniak oraz Grzegorz Ławniczak.Po mszy świętej zabrał głos, witając gości oraz nawiązując do tematyki święta, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Marcinowicach Pan Arkadiusz Kulig.Również z życzeniami i słowami refleksji zwrócili się do zebranych Wójt Gminy Pan Jerzy Guzik , Starosta Świdnicki Pan Zygmunt Worsa oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy Pan Dariusz Budkiewicz.W obchodach uczestniczyła również poseł na Sejm RP, Pani Anna Zalewska.

 

Więcej: Dzień Strażaka i Święto Konstytucji 3 Maja

 

Poświęcenie figurki w Wirkach

Dzień 1 maja br. był niezwykle wyjątkowym dniem dla mieszkańców Wirek. W pierwszomajowy poranek Wirki miały swoje święto, została poświecona odrestaurowana kolumna maryjna. Wszyscy cieszyli się , że po wielu miesiącach prac renowacyjnych ponownie góruje nad miejscowością ponad 300 –letnia figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Kilka miesięcy temu mieszkańcy wsi Wirki wraz z Sołtys wsi Panią Teresą Michalak zwrócili się do Wójta Gminy Jerzego Guzika z prośba o pomoc w jej odrestaurowaniu. Koszt renowacji okazał się bardzo wysoki z uwagi na to, iż figurka została uszkodzona przez szczątki pokrycia dachowego, które oderwało się od pobliskiego budynku agencyjnego w czasie nawałnicy. Przez lata figurka malowana była farbami olejnymi, co zamiast zabezpieczyć powodowało przyspieszony proces niszczenia piaskowca - materiału z którego wykonana jest figurka. Po demontażu okazało się, że również cała kolumna jest popękana, a postument wymaga gruntownej renowacji. Wszystkie te czynniki spowodowały, że koszt renowacji był ogromny, a prace żmudne i długotrwałe. Dzięki przychylności Rady Gminy Wójt Jerzy Guzik przeznaczył na ten cel 18,5 tys. zł. z budżetu gminy i pozyskał 5 tys. zł z Agencji Nieruchomości Rolnych. Dbając o estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca, wykonano również postument i ogrodzenie. Był to całkowity koszt renowacji figurki.

 

Więcej: Poświęcenie figurki w Wirkach

 

Strona 137 z 148

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice