czwartek, 13 grudnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Droga w Marcinowicach gotowa Zakończyła się budowa drogi transportu rolnego w Marcinowicach, na którą Gmina Marcinowice otrzymała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego we wrześniu tego roku.
Slubowania - I Sesja Rady Gminy Marcinowice Zaprzysiężenie nowych Radnych oraz Wójta Gminy Marcinowice  odbyło się w piątek 23 listopada 2018 r. podczas pierwszej Sesji Rady Gminy Marcinowice kadencji 2018-2023.
Uczniowie w SKSonTour w Oleśnicy W dniu 23 listopada 2018 r. uczniowie biorący udział w zajęciach sportowych w szkole w Strzelcach w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy  mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej imprezie – SKSonTour.
Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej Szanowni Państwo,
NEWS:

Środki unijne na przebudowę świetlicy w Mysłakowie

Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik ogłosił przetarg na zadanie pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie. Na realizacje projektu Gmina Marcinowice złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - działanie Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 700 tys. zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi ponad 460 tys. zł. Zakres prac będzie obejmował kapitalny remont wraz z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu. Prace remontowe obejmą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej podłogi w sali głównej, położenie glazury i terakoty w pozostałych pomieszczeniach, wymianę instalacji c.o., instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowę klatki schodowej, dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych, ocieplenie budynku i wymianę pokrycia dachowego. Ponadto zostanie wykonany remont ogrodzenia i wybudowany parking. Szczegóły w zakładce przetargi na www.marcinowice.pl oraz www.bip.marcinowice.pl . Na czas remontu zostaną przerwane zajęcia południowe z dziećmi w wieku przedszkolnym, które odbywają się od września do czerwca i są prowadzone przez p. Zofię Mozol, oraz popołudniowe zajęcia świetlicowe z dziećmi starszymi i młodzieżą finansowane z budżetu Gminy Marcinowice.

 

Więcej: Środki unijne na przebudowę świetlicy w Mysłakowie

 

Nowy asfalt w Białej

Zakończono już pierwszy etap odbudowy i modernizacji drogi gminnej wraz z przepustami w miejscowości Biała. W najbliższych dniach odbędzie się jej odbiór. Wykonawcą prac było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Droga, która uległa zniszczeniu podczas ubiegłorocznej powodzi został odbudowana i zmodernizowana. Całkowity koszt zadania to kwota prawie 65 tys. zł. Na to zadanie Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik pozyskał prawie 52 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Więcej: Nowy asfalt w Białej

 

Kolejna nowa droga

Zakończono już odbudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Tąpadła Wykonawcą prac było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Droga, która uległa zniszczeniu podczas ubiegłorocznej powodzi został odbudowana i zmodernizowana na odcinku 200 m. Jest to pierwszy etap realizacji inwestycji. Całkowity koszt zadania to kwota ponad 64 tys. zł. Na to zadanie Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik pozyskał ponad 51 tys. zł. dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Więcej: Kolejna nowa droga

 

Nowe oświetlenie uliczne

W minionym tygodniu odbył się odbiór oświetlenia ulicznego w miejscowościach Śmiałowice i Chwałków. Prace budowlane trwały 2 miesiące i zostały zrealizowane zgodnie z terminem. W odbiorze uczestniczył Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wraz z pracownikami urzędu oraz sołtysi i radni z poszczególnych miejscowości. Koszt prac to kwota ponad 146 tys,. zł. Na realizację projektu Gmina Marcinowice pozyskała dofinansowanie ( 75 % kosztów kwalifikowanych projektu ) ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Osi 4 Leader, 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, „Odnowa i rozwój wsi".

 

Więcej: Nowe oświetlenie uliczne

 

Nowe place zabaw w Gminie Marcinowice

W ubiegłym tygodniu ruszył montaż placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice. Prace rozpoczęto od miejscowości Gola Świdnicka, gdzie przy niedawno wyremontowanej świetlicy wiejskiej powstanie kompleks zabawowy dla najmłodszych mieszkańców wsi. Środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu Gminy Marcinowice w ramach funduszu sołeckiego. Do montażu przygotowują się Mysłaków, Marcinowice, Tąpała, Śmiałowice. Dodatkowe elementy zostaną również zamontowane na placu zabaw w Chwałkowie. Gmina Marcinowice jest w trakcie realizacji projektu pn.” Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Biała” w ramach dofinansowania ze środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 Leader . Łączna wartość projektu to kwota ponad 20 tys. zł.

 

Więcej: Nowe place zabaw w Gminie Marcinowice

 

Wyniki naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Gminie Marcinowice przeprowadzonego w dniach 01-15 czerwca br. wytypowano 3 kandydatów:
1. Pani Karolina Paterak
2. Pani Janina Stawicka
3. Pani Hermina Tynda
Kandydaci na rachmistrza spisowego w dniach 16-19 lipca przejdą szkolenie i przystąpią do egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu złożą przyrzeczenie rzetelnego wykonywania obowiązków i zachowania tajemnicy statystycznej.Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy - zlecenia podpisanej z Wojewódzkim Komisarzem Spisowym - DyrektoremUrzędu Statystycznego w Szczecinie. Rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 9 – 23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis rolny)

 

Szacunki strat po powodzi na terenie gminy


W poniedziałek 14 czerwca w Urzędzie Gminy w Marcinowicach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika z sołtysami i radnymi Gminy Marcinowice. Na spotkaniu obecny był Starosta Powiatu Świdnickiego Pan Zygmunt Worsa , Pani Bożena Spychała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Odział w Świdnicy, przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Marcinowice. Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z przeprowadzoną akcją powodziową , a przede wszystkim usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce w dniach 09-10 czerwca na terenie Gminy Marcinowice oraz szacunkiem strat w infrastrukturze i ustaleniem jej właścicieli. O ile tytuł własności w infrastrukturze drogowej nie budzi wątpliwości o tyle na temat własności rowów i cieków wodnych wywiązała się burzliwa dyskusja. Zebrani sołtysi i radni otrzymali informację, iż DZM i UW we Wrocławiu Oddział w Świdnica na terenie Gminy Marcinowice posiada w administracji 4 cieki : Czarna Woda (obręby Strzelce , Szczepanów, Zebrzydów, Mysłaków , Wiry), Dryżyna (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka), Sadowa (obręby Chwałków, Biała, Sady) i Wieprzówka (Wiry, Mysłaków, Tapadła) o łącznej długości 31,2 km. Znaczna większość rowów na terenie Gminy Marcinowice zostaje pod administracją Starosty Powiatu Świdnickiego zgodnie z informacją z rejestru gruntów. Przedstawiciele wymienionych instytucji zobowiązali się do zgłoszenia strat powstałych w wymienionej infrastrukturze do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik wspólnie z przedstawicielami Służby Drogowej Powiatu świdnickiego wziął udział w szacowaniu strat w infrastrukturze należącej do starostwa powiatowego.

 

Więcej: Szacunki strat po powodzi na terenie gminy

 

Powódź w Gminie Marcinowice

W dniu 09 czerwca br. na terenie Gminy Marcinowice w godzinach południowych wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych ( opad deszczu i gradu ) nastąpiło znaczne podniesienie stanu wód w potokach Czarna Woda, Wieprzówka, potok Sadowa, oraz duży spływ wód powierzchniowych ze wzniesień i okolicznych pól. Ok. godz. 14.30 Wójt zwołał Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy Marcinowice podjął działania odnośnie zapewnienia transportu piasku i wydawania worków. O godzinie 16.00 został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy. Woda wdarła się i dokonała zniszczeń w miejscowościach Wiry, Wirki, Sady, Mysłaków, Biała, Kątki, Zebrzydów, Chwałków, Szczepanów, Strzelce.Zniszczeniu uległy drogi,rowy, przepusty gminne i powiatowe. Zalanych zostało kilkadziesiąt gospodarstw podtopionych kilkadziesiąt domów i gospodarstw., - Mysłaków- droga powiatowa Mysłaków - Wiry w godzinach popołudniowych został zablokowana do chwili opadnięcia stanu wód i usunięcia zamulenia i konarów naniesionych przez wody opadowe spływające z pól. Zostało zniszczonych wiele upraw rolnych. W chwili obecnej w Wirach, Wirkach, Chwałkowie sytuacja wróciła do normy, woda spływa rowami melioracyjnymi i potokiem Sadowa. Potok Czarna Woda w miejscowości Zebrzydów wrócił do koryta. Powoli stan potoku obniża się i wraca do koryta w miejscowościach Szczepanów i Strzelce. Jednakże w miejscowościach Szczepanów i Strzelce pozostają liczne zastoiska wodne.
Alarm powodziowy został odwołany 10 czerwca o godzinie 09.30

 

Więcej: Powódź w Gminie Marcinowice

 

104-lata Pani Anieli Fiołek mieszkanki Gminy Marcinowice

W miniony poniedziałek 07 czerwca Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odwiedził najstarszą mieszkankę Gminy Marcinowice i Powiatu Świdnickiego Panią Anielą Fiołek.Dokładnie 104 lata temu – 5 czerwca 1906 roku w Józefówce - urodziła się Pani Aniela, najstarsza mieszkanka Wirek.Z okazji tego pięknego Jubileuszu Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik, Zastępca Wójta Jadwiga Ziarnowska oraz Sołtys wsi Wirki Teresa Michalak złożyli Szanownej Jubilatce, w imieniu władz samorządowych i lokalnej społeczności, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, dużo radości i spokoju na kolejne lata, a rodzinie serdeczne podziękowania za opiekę i troskę. Pani Aniela przyjechała do Wirek w 1967 roku, gdzie wraz z mężem Tomaszem prowadziła gospodarstwo rolne. Spotkanie w rodzinnym gronie, przy urodzinowym torcie i kawie, było chwilą na wspomnienia i refleksje.

 

Więcej: 104-lata Pani Anieli Fiołek mieszkanki Gminy Marcinowice

 

Dary dla powodzian

W Gminie Marcinowice zakończyła się zbiórka darów dla powodzian. Choć miała trwać do 30 maja, zainteresowanie pomocą było tak duże, że przedłużono czas trwania zbiórki do 01 czerwca. Mieszkańcy gminy odpowiadając na apel Wójta Jerzego Guzika wykazali się wielką hojności i złożyli ponad 3 tony darów: żywności, wody środków czystości, odzieży. Zgromadzono również środki finansowe w kwocie 6814,54 zł, których zbiórkę przeprowadzono w szkołach, wśród radnych, sołtysów, pracowników urzędu i kierowników jednostek. Wzorem ubiegłego roku mieszkańcy Mysłakowa i Sadów przekazali kwotę 1 tys. zł z dochodu jaki uzyskali ze zorganizowanego festynu parafialnego.Dary 02 czerwca zostały przekazana do Gminy Wietrzychowice w Województwie Małopolskim, gdzie pod wodą znalazło się kilkadziesiąt domów i gospodarstw. Akcja zbiórki darów powiodła się dzięki pomocy i ogromnemu zaangażowaniu sołtysów, radnych, dyrektorów szkół. Serdeczne podziękowania kierujemy do przedsiębiorców i właścicieli sklepów, gdzie wystawiane były kosze, w których każdy mógł zostawić produkty dla powodzian. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji i złożyli dary. Wiele z tych osób było dotkniętych przez ubiegłoroczną powódź jaka miała miejsce na terenie Gminy Marcinowice, po której straty w samej infrastrukturze oszacowano na ponad 5 mln zł, a usuwanie ich w dalszym ciągu trwa.

 

Strona 133 z 145

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdą środę
w godzinach od 8:00 do 15.00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice