czwartek, 18 października 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Remont mostu w Wirkach
Powstają siłownie zewnętrzne W Gminie Marcinowice trwają prace przy montażu siłowni zewnętrznych.
Dotacje dla gminy Marcinowice Gminie Marcinowice przyznana została promesa oraz dwie dotacje celowe na budowę czterech dróg gminnych.
Zebrania Sprawozdawcze Wójta Gminy Marcinowice ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE WÓJTA GMINY MARCINOWICE
NEWS:

Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice

Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice


Więcej: Kondolencje Wójta Gminy Marcinowice

 

Umowa na kanalizowanie Gminy Marcinowice podpisana

W minioną środę 7 kwietnia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik podpisał umowę z wykonawcą zadania „Kanalizowanie Gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie”. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu, do którego zgłosiły się cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło świdnickie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych Eko – Wod Sp. z o.o., które zadeklarowało wykonać zadanie za kwotę 7 mln 317 tys. zł. Na realizację ma 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Ze skanalizowania skorzysta 980 mieszkańców, a sieć będzie miała długość14 km. W planach mamy kolejne etapy i skanalizowanie kolejnych wsi – Zebrzydowa, Szczepanowa, Strzelc i Tworzyjanowa, gdyż na te miejscowości posiadamy dokumentację. Zwrot poniesionych wydatków ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następuje po 24 miesiącach od dnia zakończenia inwestycji.

 

Więcej: Umowa na kanalizowanie Gminy Marcinowice podpisana

 

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy


W dniu 29 marca odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Marcinowice, na którym zostały zaopiniowane uchwały przygotowane na XXXVIII sesję Rady Gminy Marcinowice m.in. wyodrębnienie środków z budżetu Gminy Marcinowice na fundusz sołecki na 2011 roku. W komisji wzięła udział Pani Anna Zalewska Poseł na Sejm RP , która przedstawiła sprawy w jakimi się w tej chwili zajmuje m.in. temat budowy elektrowni wiatrowych, stan wykorzystania funduszy strukturalnych, jak również problemy oświaty.
Pan Wójt Jerzy Guzik zapytał Panią Poseł o możliwość pozyskania 80 % dofinansowania na budowę przedszkola Gminnego w Marcinowicach.

 

Więcej: Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

 

Tradycje Stołu Wielkanocnego

W niedzielę 28 marca br. w Gminie Marcinowice zapachniało wiosną i świętami, a wszystko za sprawą cyklicznej imprezy : ”Tradycje Stołu wielkanocnego”, która odbyła się już po raz szósty. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Stanisław Longawa, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Poseł na Sejm Anna Zalewska, Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej Tadeusz Jakubowski, księża, wójtowie i burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin i miast, sołtysi , radni oraz reprezentacja z powiatu łowickiego i kartuskiego przybyła na zaproszenie starostwa powiatowegoGospodarz Gminy Marcinowice Wójt Jerzy Guzik dziękuje wszystkim osobom , które brały udział w przygotowaniu imprezy: pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Dyrektorowi oraz pracownikom Zespołu Szkół w Marcinowicach, Staroście Powiatu Świdnickiego i pracownikom starostwa za włączenie się w organizację imprezy, Stowarzyszeniu Gmin Ślężańskich, które jest jednym ze sponsorów imprezy. Słowa podziękowań kieruje również do wszystkich, którzy zgłosili swój udział w konkursie i przygotowali przepiękne stoły wielkanocne.Tegoroczna dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury z gminnego budżetu została zwiększona dzięki czemu kalendarz imprez będzie atrakcyjniejszy.

 

Ponowna rządowa pomoc na usuwanie skutków powodzi

Gmina Marcinowice po raz kolejny w tym roku otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku powodzi. Promesa został podpisana 12 marca br. Kolejna rządowa pomoc to kwota 470 tys. zł. Zostanie ona wykorzystana na odbudowę dróg gminnych i rowów w Szczepanowie i Wirkach. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla kolejnych dróg gminnych w pozostałych miejscowościach, na które w lutym br. Wójt Gminy Jerzy Guzik otrzymał promesę na kwotę 300 tys. zł. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie wytypowanych inwestycji. Pomoc musi być wykorzystana do końca br. Zgodnie z zapisami w warunkach promesy udział środków dotacji wykazanych w rozliczeniu zadań nie może przekroczyć 80% , pozostała część pokryta zostanie z budżetu gminy jako wkład własnyŁączna kwota pomocy jaką otrzymała Gmina Marcinowice z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi wynosi 1 mln 520 tys. zł.Wójt Gmina Marcinowice ze środków otrzymanych w ubiegłym roku wykonał odbudowę i modernizację rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach oraz inwestycje polegające na obudowie dróg w Wirach, Strzelce-Szczepanów, Tąpadłej.

 

Więcej: Ponowna rządowa pomoc na usuwanie skutków powodzi

 

Gimnazjum w Marcinowicach II w Powiecie Świdnickim

24 marca 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu „Arsenał pamięci” poświęconego lekturze szkolnej Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Książka ta to najsłynniejsza opowieść okresu okupacji, która mówi o braterstwie, poświęceniu, cierpieniu i służbie. Organizatorem konkursu była Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy, a uczestnikami młodzież gimnazjalna z całego Powiatu Świdnickiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu pan Zygmunt Worsa. Do udziału w konkursie zgłosiło się 16 gimnazjów i 6 reprezentacji harcerskich.W kategorii gimnazjów I miejsce i nagrodę Starosty Powiatu Świdnickiego zdobyło Gimnazjum w Roztoce (gmina Dobromierz) zdobywając 120,5 pkt. Szkoła ta otrzymała również puchar Komendanta Hufca za najwyższy wynik punktowy. Reprezentacja wystąpiła w składzie: Natalia Matkowska, Monika Krumplewska, Joanna Rowicka, a opiekunem była pani Małgorzata Skowron. II miejsce – przypadło Gimnazjum w Marcinowicach (112 pkt.), a III miejsce – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym (106 pkt.).

 

Więcej: Gimnazjum w Marcinowicach II w Powiecie Świdnickim

 

Prace melioracyjne na ciekach wodnych

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy na terenie gm.Marcinowice posiada w administracji 4 cieki w tym Czarna Woda (obręby Strzelce , Szczepanów, Zebrzydów, Mysłaków , Wiry), Dryżyna (obręby Klecin, Krasków, Gola Świdnicka), Sadowa (obręby Chwałków , Biała, Sady) i Wieprzówka (Wiry, Mysłaków, Tapadła) o łącznej długości 31,2 km.W roku 2009 po powodzi letniej na przełomie czerwca i lipca w ramach usuwania szkód powodziowych zrealizowano odmulenie i udrożnienie Czarnej Wody w Strzelcach na długości 3 km. Wartość robót wyniosła 250 tys.zł.W 2010 roku w ramach dalszego usuwania szkód powodziowych z roku 2009 planowane jest udrożnienie Czarnej Wody w Szczepanowie, Zebrzydowiei Wirach na długości 7,2 km. Wartość prac około 430 tys.zł.W ramach inwestycji w latach 2010-2011 planowana jest regulacja Wieprzówki w Tąpadłej na długości 1,5 km. Wartość robót około 5 mln.zł.Po 2010 roku planowane jest dalsze usuwanie szkód powodziowych na pozostałych ciekach na długości 19,7 km i wartości robót około 800 tys. zł.Tempo prac będzie uzależnione od przyznanych na ten cel środków.

 

Więcej: Prace melioracyjne na ciekach wodnych

 

Duży sukces ucznia z Gimnazjum im. K. Przerwy-Tetmajera w Marcinowicach

W dniu 25.03.2010r. w Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gimnazjum z Marcinowic reprezentował zwycięzca eliminacji szkolnych uczeń klasy II Sebastian Konstanty. Okazał się on najlepszym uczestnikiem etapu powiatowego zdobywając I miejsce. Jest to największe osiągnięcie reprezentantów Gimnazjum z Marcinowic w dotychczasowych ich startach w tym turnieju. W dniu 20.04.2010r. w Kowarach Sebastian Konstanty będzie reprezentował powiat świdnicki na finale wojewódzkim. Trzymając kciuki za naszego ucznia życzymy mu dalszych sukcesów. Nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie reprezentacji Gimnazjum z Marcinowic do konkursów P-Poż. Władysław Bielecki.

 

Więcej: Duży sukces ucznia z Gimnazjum im. K. Przerwy-Tetmajera w Marcinowicach

 

Kaziukowe Gadanie

26 marca zakończyły się obchody Dni Patrona w Publicznym Gimnazjum im. K. Przerwy - Tetmajera. Ich ukoronowaniem był szósty już konkurs czytania podań i legend, organizowany przez Bibliotekę Zespołu Szkół w Marcinowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Marcinowicach pn. „ Kaziukowe Gadanie”. Do Marcinowic zjechali reprezentanci gimnazjów powiatu świdnickiego, aby popisać się pięknym, sugestywnym czytaniem bajań o tematyce górskiej.

 

 

 

Więcej: Kaziukowe Gadanie

 

VII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

W dniu 6 marca br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Marcinowicach odbył się VII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Marcinowice.
W tegorocznym turnieju udział wzięły drużyny z okolicznych szkół jak również drużyna z Czech. Po wspaniałej sportowej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Marcinowice, drugie miejsce Gimnazjum Żarów , trzecie miejsce drużyna z Tanvaldu (Czechy ).

 

Więcej: VII Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

 

Strona 131 z 141

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice